Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej. Pan Jezus stopniowo i coraz wyraźniej pozwalał rozumieć rysy duchowości i struktury nowego dzieła, co zostało przez nią spisane w tzw. Dialogach, które zawierają świadectwo życia wewnętrznego Ludmiły i są podobne do pism św.Teresy od Dzieciątka Jezus, czy też do "Dzienniczka" św. Faustyny. Dialogi zostały wydane w jednym tomie, uzyskały one aprobatę władz kościelnych. (Imprimatur w 2006 roku). Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie (co jest zresztą powołaniem każdego chrześcijanina), na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od Niego) i służyć dziełu jako uległe narzędzie w rękach Boga.

Członkami wspólnoty są osoby żyjące w różnych stanach: osoby stanu wolnego, małżeństwa oraz duchowni. Ojcem duchowym Rodziny jest ksiądz Zbigniew Szlachetka, kapłan Archidiecezji Poznańskiej. Członkowie Rodziny mieszkają na terenie całej Polski. Członkowie Rodziny zobowiązują się , odpowiednio do swego stanu i sytuacji, do życia wspólnotowego, sprzyjającego realizacji duchowości Rodziny, a przystosowanego do zwyczajnego życia w świecie i do okoliczności w jakich się znajdują. Znakiem postawy wspólnotowej jest udział w spotkaniach. Członkowie Rodziny spotykają się w grupach przy parafiach, w domach prywatnych oraz w Domu Wspólnoty w Bąblińcu, gdzie uczestniczą w corocznych rekolekcjach. Dla niektórych członków znakiem postawy wspólnotowej jest dzielenie życia w Domu Wspólnoty Życia w Bąblińcu . Członkowie Rodziny prowadzą także spotkania ewangelizacyjne w parafiach. Są to spotkania przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe, a także odnaleźć moc w Bogu do niesienia trudów życia i ciężarów własnych słabości przez nawiązanie bliższych więzi z Jezusem i Jego Matką .

Więcej informacji na www.rsmu.pl

Wspólnota w Żarach istnieje od roku 1997. Spotykamy się przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, we wtorki, w salce, po wieczornej Mszy Świętej 18:00.

Spotkania ewangelizacyjne są ważnym środkiem działania apostolskiego Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

Zapraszamy na rekolekcje!