Kolejnym etapem było odzyskanie przez ks. kanonika Tadeusza Kleszcza kaplicy przy Placu Inwalidów. Jednak dopiero w latach dziewięćdziesiątych dzięki staraniom księdza dziekana Edwarda Welzanta zostały stworzone warunki ku temu, aby zaistniał taki ośrodek duszpasterski. Ówczesny Ksiądz Biskup Ordynariusz Józef Michalik erygował z dniem 25 sierpnia 1992 roku Wikariat Samodzielny, który obecny dziś\r\nrazem z nami Ksiądz Biskup Ordynariusz Adam Dyczkowski z dniem 25 marca 1994 roku przekształcił w pełnoprawną parafię. 

Na parafii spoczął niełatwy obowiązek budowy świątyni i towarzyszących jej budynków dla celów duszpasterskich i administracyjno-mieszkalnych. Po uzyskaniu w 1993 roku działki pod budowę, zlecono wykonanie projektu kościoła parafialnego i plebani mgr inż. Sławomirowi Grzelakowi architektowi z Zielonej Góry. Po przedstawieniu projektu w marcu 1994 roku Urząd Miasta wydał decyzję o lokalizacji, a Urząd Rejonowy pozwolenie na budowę.

Prace przy budowie kościoła rozpoczęto 5 czerwca 1994 roku, dzień po uroczystości Bożego Ciała, która po raz pierwszy miała miejsce na placu budowy przy ul. Szymanowskiego. l8 Września 1995 roku w czasie uroczystej mszy świętej na placu budowy Ks. Biskup Ordynariusz Adam Dyczkowski dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego, który pochodzi z bazyliki św. Piotra w Rzymie.
 
Prace przy budowie toczyły się w tempie ofiarności i odpowiedzialności parafian i dobroczyńców, lecz fakt, że dziś możemy się wspólnie modlić w tej pięknej świątyni zawdzięczamy Opatrzności Bożej i Panu, który posłał swojego sługę i powierzył trud budowy nowej parafii i kościoła Ks. Proboszczowi Stanisławowi Pojnarowi. Ten wspaniały kapłan, człowiek i gospodarz sprawił, że marzenia mieszkańców osiedla Moniuszki się spełniły.
 
Mamy świadomość że obecny stan budowy to przede wszystkim Jego zasługa. Dzięki Jego wierze, nadziei i miłości oraz mądrości roztropności i sprawiedliwości poczuliśmy, że to co po ludzku jest nie możliwe, dla Boga i jego wiernego sługi staje się rzeczywistością. Niech nasz Pan Jezus Chrystus obdarza Go nadal swoimi łaskami a nasza matka królowa niech ma zawsze w swojej opiece ku chwale Boga Ojca i pożytkowi Kościoła świętego. Bóg zapłać drogi nasz proboszczu i z całego serca Szczęść Boże.
 
 

Bryła naszej świątyni wiosną 2007r.
 

Symulacja wieży wykonana według pierwotnych planów.

 

Zdjęcia z 2013r