”Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam ... przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym zbawicielem."
 
DO TEGO ODCIENIA MOGĄ NALEŻEĆ WSZYSCY LUDZIE NA ŚWIECIE ŻYJĄCY!!
(Dzienniczek św. Faustyny 1157)

"CZŁONEK tego odcienia powinien przynajmniej jeden uczynek dziennie spełniać miłosierdzia, przynajmniej, a może ich być wiele, gdyż każdemu jest go łatwo spełnić, a nawet najbiedniejszemu, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia:
    • Słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszenie;
    • Drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie;
    • Trzecie - uczynki miłosierdzia.
A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny". (Dz. 1158)
 
Ile razy usłyszysz jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało otwarte na oścież dla wszelkiej duszy. (1572) Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (1320)  
 
Staraj się w tej godzinie - pouczał siostrę Faustynę - odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. (1572)
 
Modlitwa w godzinie Miłosierdzia jest ściśle związana z godziną trzecią po południu, winna być skierowana do Jezusa i w błaganiach należy się odwoływać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.