XXVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 26 września

07.00  +Teresa MICINOWSKA (12 rocz. śm.) +Edmund MICHALSKI (3 rocz. śm.) ++rodzice

08.30  +Franciszka KASZUBA (13 rocz. śm.) +Zygmunt KASZUBA (9 rocz. śm.) +Tadeusz

10.00  +Romuald KUDŁA (5 rocz. śm.)

11.30  Za Parafian

11.30  +Stefania SKOWROŃSKA (17 rocz. śm.) ++Henryk, Zenon SKOWROŃSCY

13.00  +Michał DZIUBIŃSKI (int. od uczestników pogrzebu)

18.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Agnieszki z ok. urodzin

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Henryk NOWIK

XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 19 września

07.00  Dzięk., z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Władysławy RYCHLEWICZ w 85 rocz. urodzin

08.30  Dzięk., z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Marianny w 85 rocz. urodzin

10.00  ++rodzice: Magdalena, Jan ++Maria, Stefania, Katarzyna, Anna, Emilia, Antoni, Bazyli

11.30  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Magdaleny i Bartłomieja MALINOWSKICH w 20 rocz. ślubu i o łaski dla Mileny

13.00  Za Parafian

18.00  ++Janina, Stefan, Rozalia, Władysław

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Henryk NOWIK

XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 12 września

07.00  Dzięk., z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Urszuli i Artura

08.30  +Kazimiera ŚLIWIŃSKA (1 rocz. śm.)

10.00  O bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Anny i Eugeniusza ŚLAWSKICH

11.30  O bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla farmaceutów, którzy ukończyli edukację w Poznaniu w roku 1982

11.30  O bł. Boże, szczęśliwy poród dla Anny i o zdrowie dla jej dziecka

11.30  +Mieczysław GROCHOWINA (45 rocz. śm.) +brat Zygmunt (int. od Agnieszki)

13.00  O bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla dzieci przyjmujących I Komunię św.

18.00  ++Petronela, Tadeusz NIEMCZYŃSCY ++z rodziny +Jadwiga ZGOLAK +Helena PAWEŁCZYK

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Henryk NOWIK

XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 05 września

07.00  Dzięk., z prośbą o zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Błażeja KRAWCZYK w 18 rocz. urodzin

08.30  O bł. Boże dla uczniów, rodziców i nauczycieli na nowy rok szkolny (int. Żywego Różańca)

10.00  ++Jan, Paraskiewia ++Sylwester, Anastazja

11.30  Za Parafian, a szczególnie za dzieci otrzymujące łaskę Chrztu św.

11.30  Z okazji Dnia Kombatanta w intencji tych, którzy odeszli na wieczną wartę oraz dla żyjących Kombatantów i ich rodzin o bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie

11.30 +Aniela KULBIDA (3 rocz. śm.) +Stanisław KULBIDA (13 rocz. śm.)

13.00  ++Maria, Michał BARTOSZ

18.00  ++rodzice: Stefania, Władysław PASTERNAK ++Eudoksja, Honorata

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  ++Zofia, Władysław

XXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 29 sierpnia

07.00  ++rodzice: +Katarzyna, Michał DWORNICCY +Stanisław

08.30  +Stefan PASTURCZAK (2 rocz. śm.) +Stanisław PASTURCZAK (9 rocz. śm.) +Irena ++z rodz. MADEJÓW, PASTURCZAKÓW, ANDRZEJCZAKÓW

10.00  +Ryszard MACKIEWICZ (3 rocz. śm.)

11.30  Za Parafian

13.00  ++Kazimierz, Janina ++Jan, Stanisława

18.00  +Edward KLESZCZYŃSKI (gregoriańska)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Jan WNUK-LIPIŃSKI

NIEDZIELA – 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

07.00  +Romuald SZEPCZYŃSKI (14 rocz. śm.)

08.30  ++Maria, Kazimierz RYGIEL ++z rodz. RYGIEL, KONARSKICH

10.00  +Tomasz ORLAK

11.30  W intencji Ojczyzny

11.30  +Edward KLESZCZYŃSKI (gregoriańska)

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 08 sierpnia

07.00  ++rodzice: Bronisław, Stanisława OCZKOWSCY ++Krystyna, Teresa

08.30  ++rodzice: Genowefa, Wincenty RADOLIŃSCY +Stanisław MAKSOŃ ++z rodziny

10.00  ++Maria, Szczepan, Kazimierz ŚLIPKO

11.30  O bł. Boże, opiekę MB, św. Józefa, św. Anny dla Anny ŚLAWSKIEJ z ok. imienin

13.00  +Kazimierz BĘBEN

18.00  +Edward KLESZCZYŃSKI (gregoriańska)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Jan Wnuk-Lipiński

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01 sierpnia

07.00  +Jarosław PISARCZYK (1 rocz. śm.)

08.30  Intencja Żywego Różańca

10.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Łukasza FIBICHA w 40 rocz. urodzin

11.30  Za Parafian

13.00  +Edward KLESZCZYŃSKI (gregoriańska)

18.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Łukasza FIBICHA w 40 rocz. urodzin

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +ks. Jan Wnuk-Lipiński

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 lipca

07.00  ++rodzice: Stanisława, Michał ++rodzeństwo: Krystyna, Mieczysław, Anna, Ryszard, Edmund +Sławomir ++z rodz. ŚWISTEK

08.30  ++Anna, Szczepan, Józef, Jan, Karol, Henryka ++z rodz. CZARNYCH

10.00  +Józef SKOWROŃSKI (1 rocz. śm.)

11.30  Za Parafian

13.00  Dzięk., z prośbą o łaski, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Justyny i Pawła z ok. 10 rocz. ślubu

18.00  +Zbigniew JANKOWSKI

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  +Jan GRZEŚKO (6 rocz. śm.) +Adolf

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 lipca

07.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Agnieszki FIBICH w 35 rocz. urodzin oraz dla Agnieszki i Łukasza w 5 rocz. ślubu

08.30  ++Marianna, Franciszek WITKOWSCY

10.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Wioletty i Roberta KRAWCZYK w 25 rocz. ślubu

11.30  +Edward LASEK (2 rocz. śm.) ++rodzice: Jan, Katarzyna WŁODARSCY

13.00  O bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Józefa dla Erwina z ok. imienin i dla Jolanty, Wiktorii i Damiana

18.00  +Jan RESZEWICZ (int. od siostry Marii Czyżowskiej)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  W pewnej intencji

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 lipca

07.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Zofii i Bogusława w 57 rocz. ślubu

08.30  ++Adolf, Karolina STUDZIŃSCY +Stanisława BEREŹNA

10.00  Za ofiary zbrodni wołyńskiej w 78 rocz. Krwawej Niedzieli

11.30  Za Parafian

13.00  +Grażyna SKIBIŃSKA (5 rocz. śm.) +Mieczysław ZUBEL (1 rocz. śm.) +Edward SKIBIŃSKI +Bronisława ZUBEL

18.00  +Jan KRYSZCZYŃSKI

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  W pewnej intencji

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 lipca

07.00  O bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Bogusława i jego rodziny

08.30  O dobre przeżycie wakacji w kontakcie z Bogiem dla rodzin (intencja Żywego Różańca)

08.30  +Marianna KUDEŁKO

10.00  +Julia

11.30  +Jan CZAJKA (int. od Bożenki Drozd)

13.00  ++Bronisław, Gabriela SKOWROŃSCY ++Stanisław, Kazimiera

18.00  +Danuta BIERNACKA (10 rocz. śm.)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  ++rodzice: Szymon, Maria, Marcin, Franciszka, ++dziadkowie, babcie ++z rodziny

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 czerwca

07.00  O bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Pawła z ok. imienin

08.30  +Tadeusz WOJTKOWIAK (10 rocz. śm.) ++rodzice z obu stron ++rodzeństwo

10.00  +Stanisław WOŹNIAK (6 rocz. śm.)

11.30  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Heleny i Władysława GILECKICH w 58 rocz. ślubu  ++Władysław, Stefania GURIAŃCZYK

11.30  +Mirosław MARLIKOWSKI (gregoriańska)

13.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

18.00  O bł. Boże, opiekę MB, św. Józefa, bł. Janusza dla ks. Proboszcza

18.00  +Jan RESZEWICZ (gregoriańska)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Józefa dla Małgorzaty w dniu urodzin i 1 rocz. przeszczepu nerki

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 czerwca

07.00  ++Aleksandra, Zenon ++z rodz. SIKORSKICH, WEŁNIAKÓW

08.30  +Jan RESZEWICZ (gregoriańska)

10.00  +Stanisław MADEJ ++rodzice z obu stron (int. od szwagierki z rodziną)

11.30  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

11.30  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, zdrowie, pomyślność w życiu osobistym i zawodowym, dary Ducha Św. dla Pawła w 34 rocz. urodzin

13.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

16.30  +Mieczysław GŁOWINKOWSKI (20 rocz. śm.)

18.00  +Eugenia KACZMAREK (1 rocz. śm.)

18.00  +Mirosław MARLIKOWSKI (gregoriańska)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  W pewnej intencji

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 czerwca

07.00  ++rodzice z obu stron: ++Janina, Dominik, Adelina, Wilhelm

08.30  +Jan RESZEWICZ (gregoriańska)

10.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB i św. Józefa dla Weroniki z ok. 1 rocz. urodzin

11.30  +Mirosław MARLIKOWSKI (gregoriańska)

11.30  +Antoni KUBACKI +Józef KUBACKI ++z rodziny

13.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

18.00  +Dariusz BURNAT (21 rocz. śm.)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla p. Marysi, p. Mieci, p. Krysi, p. Józefa, p. Danusi, p. Stasi, p. Heleny i p. Marcina

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 06 czerwca

07.00  +Mirosław MARLIKOWSKI (gregoriańska)

08.30  +Jan RESZEWICZ (gregoriańska)

10.00  +Aleksander CZAIŃSKI (9 rocz. śm.) ++Aniela, Czesław CZAIŃSCY

11.30  +Henryk KOPIEJ (7 rocz. śm.)

13.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

13.00  +Franciszka STANIAK (int. od sąsiadów)

18.00  +Janusz WINNIK (4 rocz. śm.)

Kaplica (pl. Inwalidów)

09.00  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski, opiekę MB i św. Józefa w rodzinie

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 30 maja

07.00  Za Parafian

08.30  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla ks. Jarosława w 12 rocz. święceń kapłańskich

10.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

10.00  +Roman MACHYNIA ++rodzice

11.30  Dzięk., z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Katarzyny w dniu urodzin

11.30  +Karol KUCZYŃSKI (8 rocz. śm.)

13.00  W intencji dzieci przyjmujących I Komunię św.

16.30  W pewnej intencji

18.00  ++Maria, Michał, Bartosz, Jan, Katarzyna DOBROWOLSCY

Kaplica (pl. Inwalidów)

08.30  W pewnej intencji

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23 maja

07.00  +Jadwiga KUPIS (6 rocz. śm.) ++rodzice: Stefania, Alfred

08.30  +Jan RESZEWICZ

10.00  ++Antoni, Jadwiga, Henryk ŻEMOJDÓW +Krystyna POSTOK

11.30  +Franciszka STANIAK

13.00  W intencjach wszystkich mam

18.00  +Elżbieta KOZAKIEWICZ (int. od uczestników pogrzebu, w dzień urodzin)

Kaplica (pl. Inwalidów) 

09.00  W pewnej intencji

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 16 maja

07.00  +Maria SUPRYNOWICZ (gregoriańska)

08.30  +Emilia PTAK (8 rocz. śm.) +Adam PTAK

10.00  +Mirosław ŚLIWIŃSKI (1 rocz. śm.) +Ewa ŚLIWIŃSKA

11.30  +Dariusz KOCHAŃSKI (17 rocz. śm.) ++rodzice: Halina, Jan +Stanisława FULARSKA (8 rocz. śm.)

13.00  +Edward ŁYBA (19 rocz. śm.) +Stefania ŁYBA

18.00  Za Radio Maryja, Telewizję Trwam i o rozwój dzieł ewangelizacyjnych

Kaplica (pl. Inwalidów) 

09.00  +ks. Józef ZADWORNY

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09 maja

07.00  +Maria SUPRYNOWICZ (gregoriańska)

08.30  +Dominika SIEJA (z okazji urodzin)

09.50  W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.

11.30  W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.

13.00  Dzięk, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Bogdana w 70 rocz. urodzin

13.00  ++rodzice: Emilia, Józef KOWALEWSCY ++Genowefa, Władysław BIENIAS ++Maria, Kazimierz CHRZCZONOWSCY

16.30  +ks. bp Antoni STANKIEWICZ

18.00  +Stanisław (6 rocz. śm.) +Eugeniusz (20 rocz. śm. – int. od Marty i Sławomira)

Kaplica (pl. Inwalidów) 

09.00  +ks. Jan DYRDA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02 maja

07.00  +Krystyna MARCINISZYN

08.30  O bł. Boże, potrzebne łaski, opiekę MB i św. Józefa dla Moniki i Marty oraz o łaski dla rodziny

10.00  ++Maria, Konrad NOWAKOWSCY ++Rozalia, Jan BAJCER

11.30  O bł. Boże, potrzebne łaski dla nowych lektorów naszej parafii

11.30  ++rodzice: Marianna, Józef KWIECIEŃ ++Emilia, Marian CZEREDA

13.00  +Maria SUPRYNOWICZ (gregoriańska)

18.00  +Halina WYŚMIERSKA (gregoriańska)

Kaplica (pl. Inwalidów) 

09.00  +Piotr STAWSKI (35 rocz. śm.) +Lucyna STAWSKA ++teściowie: Czesław, Teresa SUBZDA