Image Spotkania 16-stego każdego miesiąca: Msza św. o godz. 18.00 i modlitwa różańcowa.