Dnia 1 sierpnia rozpoczoł posługę proboszcza w naszej parafii ks. kan. Janusz Mikołajewicz. Uroczyste wprowadzenie  nowego proboszcza w posługę odbyło się 1 sierpnia (wtorek) o godz. 18.00.