"Płk piech.st.sp. Stanisław Zygmunt Widacki s. Jana i Emilii z Bigalów, ur. 27.4.1883 r. w Bakowcach, pow. Bóbrka. Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum w Przemyślu, a także wyższe gimnazjum w Drohobyczu. Był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza i został nauczycielem w gimnazjum w Tarnopolu. W czasie służby w armii austriackiej walczył na froncie rosyjskim i włoskim, był trzykrotnie ranny. Po dezercji przybył do Warszawy i służył w Polnische Wehrmacht. Od 1918 r. w WP. Jako ppor. brał udział w obronie Lwowa w 1918 r. oraz w kampanii ukraińskiej i bolszewickiej. W 1919 r. mianowany kpt., w 1920 r. mjr.

Po zakończeniu wojny był kierownikiem wyszkolenia w sekcji piechoty Departamentu I MSWojsk., a następnie komendantem Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. W następnych latach pełnił funkcję kierownika wydziału w sekcji jeńców i internowanych, od 1921 r. szefa Oddziału V Sztabu DOK IV (w 1924 r. awansował do stopnia ppłk). W 1926 r. kierował PW i WF DOK IV, potem był zastępcą dowódcy 40 pp., w 1927 r. komendantem Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, a od 1930 r. w stopniu płk. dowódcą 51 pp w Brzeżanach. W 1933 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Był posłem na Sejm oraz prezydentem Tarnopola.

Odznaczony: Orderem VM 5 kl., Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi.

Aresztowany 18.9.1939 r. w Tarnopolu. Zamordowany wiosną 1940 r. przez NKWD na Ukrainie. (LW 041/2 z 4.1940 r., poz. 31).
CAW, Ap 9259, VM 30-1470, KN 4.11.1933 r."

Źródło: http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp/20513