Relacja pani katechetki z pieszego rajdu różańcowego


Historia Rajdu w naszej parafii jest prawie tak długa jak historia parafii,kiedy powstawały grupy przyparafialne, zaproponowałam pieszy rajd do Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. Wzorem rajdów w jakich uczestniczyłam w duszpasterstwie akademickim. Możliwość wspólnego wędrowania w plenerze z różańcem w ręku, spodobała się dzieciom, o czym świadczy min. liczba dzieci uczestniczących co roku w rajdach.
Powstała dziecięca grupa Białej Armii ,wraz z Księżmi z parafii, katechetkami Jadwigą Szmidt już emerytowaną, Marzeną Bałdygą, Lucyną Kuczak co roku wędrowaliśmy do DPS, z błogosławieństwem z nieba /zawsze dopisywała nam pogoda/.
Sześć lat temu dołączyła do nas grupa z Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich pod opieką katechetów Pawła Wardziaka i Anastazji Węcławskiej.W tym roku 27 września uczestniczyło 56 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką Ks. Pawła Ptaka i katechetek Marzeny Bałdygi, Lucyny Kuczak i moją, wspomagała nas również kolejny raz mama uczestniczki Martynki, pani Katarzyna Kunysz.
Grupa z Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich liczyła 25 uczniów pod opieką 3 opiekunów,katechetów Pawła i Anastazji oraz druha Janusza Lewickiego. Raj rozpoczęliśmy pierwszą tajemnicą radosną przy misyjnym krzyżu na placu kościelnym, następne trzy tajemnice odmówiliśmy w drodze a ostatnią w DPS wspólnie ze wszystkimi uczestnikami
i mieszkankami DPS.
Po Mszy Świętej, pod przewodnictwem ks. Pawła, w intencji obecnych uczestników, udaliśmy się na wspólne biesiadowanie przy ognisku i choć rozstaliśmy się z lekkim niedosytem /czas szybko niestety ucieka/ za toz dużym apetytem na następne spotkanie.

H.Ś.