„SKRZYDŁA”  – OGÓLNOPOLSKI   PROGRAM   CARITAS

ImageCelem programu „Skrzydła” prowadzonego przez Caritas w Polsce jest objęcie długoterminową pomocą finansową najbiedniejszych i osiągających dobre wyniki w nauce uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich ze środków pozyskanych od sponsorów indywidualnych oraz firm, które zechcą objąć opieką finansową jednego bądź kilku uczniów. Swój udział w tym programie zgłosiła Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, która działa w terenie przez Parafialne Zespoły Caritas, w tym m. in. przez  Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii.


I. Ważniejsze informacje o programie:
  1. Istota programu polega na objęciu opieką ucznia z rodziny ubogiej, w której dochód na osobę nie przekracza 350 zł netto i najlepiej zdolnej, średnia ocen minimum  4,2.
  2. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół  ponadgimnazjalnych. Nie jest przewidziany dla studentów.
  3. Bardzo ważnym elementem programu jest skoncentrowanie pomocy darczyńcy na jednym, konkretnym dziecku przez określony przez darczyńcę czasookres.
  4. Innowacją programu jest rodzaj opieki – rodzice i dziecko nie dostają pieniędzy do ręki. Pieniądze z konta Caritas przechodzą na konto PZC, który wyznacza opiekuna dla dziecka. To opiekun, po uzgodnieniu z dzieckiem, jego rodzicami czy nauczycielami decyduje, na co przeznaczyć pieniądze zgodnie z intencjami ofiarodawcy (po uzgodnieniu z koordynatorem diecezjalnym).
  5. Pieniądze muszą mieć potwierdzenie w rachunkach lub fakturach VAT  branych na PZC.
  6. Kopie rachunków opisane wg wymogów  PZC dołącza do rozliczenia i przesyła do Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na koniec semestru.
  7. Opieka może trwać jeden, albo 2 semestry ( wakacje nie są czasem objętym programem).
II. Rodzaje wsparcia (szczegółowe informacje w Regulaminie):
Są trzy możliwości wsparcia
(do sprawdzenia na stronie http://www.skrzydla.pl )

1. Skrzydła na co dzień – opieka polegająca na finansowaniu codziennych, pierwszych potrzeb ucznia (jedzenie, wyprawka szkolna, książki, letnia i zimowa odzież - kwota ok. 147 zł miesięcznie,

2. Skrzydła na przyszłość - wsparcie finansowe polegające na społecznym wzmocnieniu dziecka (wycieczki, korepetycje - na rachunek VAT- dojazdy do szkoły, wyjścia do kin, teatru, wypoczynek letni lub zimowy) -  kwota ok. 154 zł miesięcznie,

3.   Skrzydła Skarbonka - wpłacać mogą te osoby, które chcą wesprzeć dziecko na część programu np. tylko dożywianie, tylko dożywianie + doposażenie i inne możliwości.

Wszystkie wydatki muszą zmieścić się w kwotach zaproponowanych przez darczyńcę. Nie jest możliwe przeznaczenie pieniędzy z dwóch pierwszych możliwości tylko na jeden cel np. zakup komputera, czy dowóz dziecka do szkoły lub inny pomysł.
 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Żarach zaprasza serdecznie do współpracy – zarówno w zakresie zgłaszania sponsorów programu, jak i zgłaszania podopiecznych – uczniów spełniających podane na wstępie kryteria (dochodowe i dot. średniej ocen z poprzedniego roku szkolnego)!

Kontakt:
Prezes PZC – Janina Radziszewska  tel. 068 363 10 25
Przewodniczący PZC – Ks. Marek Orpel  tel. 504 190 703