Miłość preferencyjna wobec ubogich jest koniecznym wymiarem chrześcijańskiej egzystencji - napisał w "Ecclesia in Europa" Jan Paweł II.

O tym, jak realizować w rozpoczynającym się niebawem roku duszpasterskim wypływający ze wspomnianego dokumentu nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce rozmawiali 5 listopada księża wice dziekani, odpowiedzialni za pracę charytatywną.
"W programie zatytułowanym "Przywracajmy nadzieję ubogim" chodzi tak o ubogich w znaczeniu duchowym, jak i materialnym. W odniesieniu do tych ostatnich wyjątkową rolę ma do wypełnienia Caritas, jako organizacja osób spieszących z pomocą najbardziej potrzebującym" - mówi ks. dr Wiesław Piotrowski, współautor ogólnopolskiego programu duszpasterskiego.

W naszej diecezji, jak poinformował zebranych ks. Antoni Mikrut, szef diecezjalnej Caritas, proponuje się kilka priorytetowych kierunków działań. "Chcielibyśmy, po pierwsze, nadal tworzyć i wspierać rozwój parafialnych świetlic dla dzieci i młodzieży. Po drugie, przez zakładanie klubów seniora zatroszczyć się o tych, którzy są podporą rodzin i parafii czyli osoby starsze, emerytów, rencistów i osamotnionych. Po trzecie, naszym zamierzeniem jest inicjowanie powstawania szkolnych kół Caritas, jako środowisk samopomocowych, ale i wychowawczych, aby młodzież tam ukształtowana mogła włączyć się w przyszłości w działania parafialnych Caritas. Po czwarte, chcemy wspierać zakładanie tak potrzebnych w wielu ośrodkach hospicjów domowych" - wylicza ks. Mikrut. Niezmienną potrzebą i powinnością pozostaje oddział Caritas w każdej parafii i to aktywnie działający. Caritas zaś to ludzie, my wszyscy i to do nas skierowany jest apel: "Przywracajmy nadzieję ubogim".