KOMUNIA WIELKANOCNA – OBOWIĄZEK
Stawiam tezę: Kto kocha. nie liczy kiedy może kochać.


 

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że OKRES, W KTÓRYM OBOWIĄZUJE CZAS KOMUNII WIELKANOCNEJ, OBEJMOWAĆ BĘDZIE OKRES OD ŚRODY POPIELCOWEJ DO NIEDZIELI TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
Por. Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią

Powyższy tekst można zobaczyć także: „Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018”. s. 25.

Całośc - zobacz link: http://kartkazliturgii.pl/artykuly/137-komunia-wielkanocna-obowiazek