Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej (każdego dnia w roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 98, 13 nr 2).
(zob. Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018. s. 105n)
* N. 20 - § 1. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. [polecanych przez Ojca Świętego]. – WO N. 20 s. 25n
(Por. Kalendarz liturgiczny diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Rok 2018. s. 73)

Więcej na ten temat na stronie www.kartkazliturgii.pl 
zob.: http://kartkazliturgii.pl/artykuly/108-odpust-gorzkie-zale-i-droga-krzyzowa