Kto twierdzi, że mogą nimi być rodzice kandydata do bierzmowania, zapomniał (albo nie zna) kilku wieków historii chrześcijaństwa z instytucją katechumenatu, funkcją poręczyciela i troską wspólnoty lokalnej o przyjmującego sakrament święty.
Dlaczego rodzice nie mogą być świadkami bierzmowania? Warto zapoznać się z poniższą podpowiedzią:

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-41-2010/Poradnik-duchowy/Swiadek-bierzmowania

ks. Jan Glapiak pisze między innymi w "Przewodniku Katolickim", że Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 893 mówi krótko: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874”. Te zaś są warunkami stawianymi osobom mającym wypełniać zadania rodziców chrzestnych: mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić. Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie. Rodzice mogą natomiast przedstawić swe dzieci szafarzowi podczas liturgii sakramentu bierzmowania (por. odpowiedź Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego w: „Notitiae” 20 /1984/, nr 211, s. 86). Prawo kościelne jednak wyraźnie zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK).Na temat zadań świadka bierzmowania wypowiada się kan. 892 KPK. Według tej normy świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem”. Warto zauważyć, że w wersji łacińskiej Kodeksu zarówno chrzestni, jak i świadkowie bierzmowania określeni zostali tym samym słowem patrini. Słowo to podpowiada nam, że zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się jedynie do zaświadczenia o tym wydarzeniu, jak jest np. w przypadku świadka zawarcia małżeństwa. Misja świadka bierzmowania jest o wiele szersza i w pewnym sensie uzupełnia zadania rodziców bierzmowanego. Świadek bierzmowania jest reprezentantem wspólnoty Kościoła i poręczycielem przyjmowanego sakramentu. Ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą".

Skąd całe zamieszanie i dlaczego wielu myli funkcję świadka przy bierzmowaniu z funkcją rodziców przedstawiających w czasie rytu sakramentu dziecko?
Zachęcam do przeczytania z Anamnesis 61 szczególnie strony 107:
http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a61/Anamnesis61-5bstr.103-108.pdf

Ks. Andrzej Hładki