W „Kalendarzu Liturgicznym Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rok Pański 2017”, którego jestem redaktorem, na poszczególne miesiące są podawane istotne wskazania i przypomnienia dyscypliny, ale także duchowości liturgicznej.
Przywołując wezwanie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji o Liturgii Świętej słyszymy miedzy innymi: „Duszpasterze winni czuwać, aby czynności liturgiczne sprawowano nie tylko ważnie i godziwie, lecz także, by wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie” (KL 11).
W tym duchu pragnę podawać te wskazania. Nie aby moralizować lecz aby w pokorze, każdy z nas świadomy, że nie jest „właścicielem Boga i Jego liturgii” wszystko z serca wykonywał jak dla Pana. „W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła” (Joseph Ratzinger)

Wskazania liturgiczne:
„Projekty jakiejkolwiek budowy, przebudowy, rozbudowy, czy adaptacji kościołów i kaplic, tak diecezjalnych jak i zakonnych; wszelkie zamierzenia konserwacyjne, projekty polichromii, ołtarzy, obrazów, rzeźb, witraży i całego wyposażenia kościelnego (stacje Drogi Krzyżowej, chrzcielnice, ambony, konfesjonały, ławki, prospekty organowe, urządzenia oświetleniowe, klimatyzacyjne oraz projekty szat i naczyń liturgicznych) muszą być przed rozpoczęciem prac przedłożone do zatwierdzenia Komisji Diecezjalnej Sztuki Kościelnej przy Kurii Biskupiej, która w każdym wypadku służy też zainteresowanym pomocą i radą. Opracowanie projektów powinno nastąpić po wstępnym uzgodnieniu kompozycyjnym i tematycznym z Komisją szkiców dyskusyjnych, przez co uniknie się niepotrzebnych nieporozumień i kosztów. Podobnie i kosztorysy zamierzonych inwestycji wymagają zatwierdzenia Kurii Biskupiej.”
(Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej, nr 2)
Por. „Kalendarz Liturgiczny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rok Pański 2017” s. 66

Ks. Andrzej Hładki