Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej organizuje bezpłatne 10-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna I i II grupa inwalidzka), bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, związana z chorobami wzroku, słuchu, cukrzycą itp.), w ramach projektu: ”Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nadzorem PFRON.

Kontakt telefoniczny: Janina Radziszewska tel. O-68 470 91 68

 

Celem warsztatów (czyli szkoleń oraz indywidualnych i grupowych zajęć) jest udzielenie osobom niepełnosprawnym bezpłatnej pomocy przez wykwalifikowaną kadrę (doradców zawodowych, pedagoga, psychologa) w zakresie:

- określenia predyspozycji, aspiracji zawodowych oraz możliwości osób niepełnosprawnych,

- poruszania się po rynku pracy,

- przygotowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys – CV, list motywacyjny),

- przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

- nabycie lub udoskonalenie umiejętności społecznych i zawodowych,

- wsparcie psychologiczne oraz podniesienie samooceny uczestników warsztatów.

Głównym założeniem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ale również i rehabilitacja społeczna tych osób, stąd jeżeli nawet warsztaty nie przyczynią się do znalezienia od zaraz zatrudnienia na etacie, to mogą pomóc znaleźć osobie niepełnosprawnej pracę w przyszłości (jeżeli nie na umowę o pracę, to może na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło), a może znalezienia zajęcia jako wolontariusz, a już na pewno będą szansą na wyjście z domu, spotkanie z osobami o podobnych problemach życiowych i próbą większego usamodzielnienia uczestniczących w warsztatach. Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych warsztatów wskazują na bardzo dużą przydatność takich zajęć dla biorących w nich udział, na duże zadowolenie uczestników i konkretne efekty w postaci znalezienia pracy przez niektórych z uczestników, nawiązania kontaktów i przyjaźni pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, skorzystania z porad psychologa dotyczących różnych indywidualnych problemów uczestników warsztatów (nie tylko zawodowych ale i tych dotyczących życia rodzinnego, społecznego), a przede wszystkim oderwania się na pewien czas od monotonii dnia codziennego, zapomnienia o chorobie, dowartościowania się, uzmysłowienia sobie posiadania innych (niż dotąd odkryte) dodatkowych talentów, możliwości, predyspozycji i wreszcie nabrania odwagi, pewności siebie.

Warsztaty odbywają się z Zielonej Górze, przy czym można codziennie dojeżdżać na zajęcia, a można też skorzystać z noclegów w hotelu w Zielonej Górze przez okres 10 dni. Zarówno koszty dojazdu, wyżywienia, jak i zakwaterowania w hotelu pokrywane są przez organizatorów warsztatów.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o zgłaszanie się u przedstawicieli Parafialnego Zespołu Caritas przy naszej parafii celem pobrania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.