"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

MÓWIĄCY
przemówił przez oślicę
osiołek zrozumiał
osioł zaś uparcie
opiera się przeciw prośbie
osioł nie chce być osiołkiem
a osiołek łypie
oczkiem
jak tu stać się
upartym osłem
lecz grzbiet jednego
nosi Pana
drugiego kije pana

odkrywcą może jesteś morza
kontynentów
a czy
odkryłeś
jak blisko jest Odkrywca
ludzkich sekretów?
blisko jest – jeśli pozwolisz
albo w czeluści
tam gdzie się boisz
odkryj odkrywco Odkrywcę twego
***

Odkrywasz?
Chrystus wiedział
po co żyje i dlaczego umrze.
Czy wiesz
po co żyjesz i dlaczego umrzesz?

Ks. A.H.