"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

jaka jest prognoza?
będzie padać…
będzie duszno…
będzie słonecznie…
umiemy – tak się chlubimy -
rozpoznawać znaki na niebie
ale nieraz się mylimy
uczmy się rozpoznawać znaki czasu
czasem nawrócenia
chwilą dogodną
Tajemnicą uobecnienia
zakreśloną na firmamencie
górującym nad zmiennością
już teraz w tym zamęcie
poszukajmy nauczycieli
- nie wróżek
lecz mistrzów
zapatrzonych i zasłuchanych
zakochanych Panem

ksiądz – dobry pasterz – duszpasterz
czym jego dobroć mierzymy?
czy wydanymi kanapkami –
czy łzami zebranymi –
w drodze –
ostatecznie
czy mamy być najedzonymi?
czy zbawionymi?
odwieczna niedokładność pomiaru…

ks. A.H. 21.07.2018 Żary