"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

widzisz?
zapytał skowronek
drzew pochylonych troskami
widzisz?
zapytały zmęczone
schylone
ON podnosi
upadłe
istoty
stworzone
i zaśpiewają
nowonarodzone
pieśń
Miłości
porannego Słońca
Sprawiedliwości

Teraz już widzisz?
nie ma końca
- jest
inaczej
- nieskomplikowanie
prosto

Ks. A.H.