"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

                          

                              Walczyć, aby dojrzeć 

 

            W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, a wraz z Nim cały Kościół. W jakim celu?

            Nie po to, aby odpoczywać! Zanim Jezus rozpocznie głoszenie Ewangelii: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, musi stoczyć walkę z szatanem. Zanim uczeń Jezusa będzie się radował ze Zmartwychwstania Pana, jest wyprowadzany na pustynię Wielkiego Postu, aby walczyć. Tak jak Jezus.

            Na pustyni człowiek dowiaduje się kim jest. Nie może się ukryć, nie może grać tego kim nie jest. Ten czas jest czasem zmagania się ze swoimi słabościami, walką o wierność wielkopostnym postanowieniom, a przede wszystkim jest przestrzenią działania łaski Bożej.

            Tylko ten, kto walczy, duchowo dojrzewa. Tylko ten, kto walczy, może cieszyć się radością wygranej. A stawka jest duża. Spotkać Zmartwychwstałego!

 

Ks. Paweł Ptak