"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

wywołany do tablicy
z wyrzutem sumienia
zatrzymałem się przed plutonem egzekucyjnym
gotowych do strzału
luf oskarżeń i wyroków
zapomniałem się, że nie jestem
zapomniany
i siwe włosy też mam policzone
z dzienniczka posypały się
sypały się i sypały
...
wyniki z testu sprawności
miłości
patrzącego z miłością – bo JEST MIŁOŚCIĄ

gleba jest sucha
a serce kruche
bez miłosierdzia
nie miłosierne

gdzie jesteś?
padają pytania głuche
jak obuchem
dobijające
wciąż sypią się i sypią
płynną kpiną
hektolitrami oskarżeń
- pomoże
morze miłosierdzia
uciszone miłosnym pocałunkiem
kochającego Serca

nie wystarczy Boga nazywać „Tatusiem”
trzeba być dzieciaczkiem przytulonym i prowadzonym

Ks. A.H.