"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

Iz 40,1-5.9-11 Przygotujcie drogę dla Pana
2 P 3,8-14 Oczekujemy nowego Nieba i nowej ziemi
Mk 1,1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu