"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

 

CZYTANIA MSZALNE:

 

L1: Rdz 22, 1-2.9-13.15-18

Ps. 116 b

L2: Rz 8, 31b-34

Ew: Mk 9, 2-10

 

 

Wierzyć aby …

W Piśmie Świętym góry często są miejscem szczególnego działania Boga. Na miejsce złożenia w ofierze Izaaka przez jego Ojca Abrahama była przewidziana góra. Bóg ze szczytu góry Synaj przekazuje Izraelowi Dekalog. Jezus swoje pierwsze kazanie wygłasza na górze. Również znajdując się na górze dokonał wyboru dwunastu apostołów.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus prowadzi na górę Piotra, Jakuba i Jana. Podczas wielkopostnej drogi Kościoła, góra Tabor jest przygotowaniem do wejścia na inną górę: Górę Kalwarię.

Góra to nie tylko miejsce geograficzne. To również symbol duchowego spotkania człowieka z Bogiem, to symbol bożego działania w życiu człowieka.

Ty również masz w swoim życiu doświadczenie jakiejś góry. Także w Twoim życiu Bóg objawił Ci jak bardzo Mu na Tobie zależy. I kiedy do końca tego nie rozumiemy, jesteśmy jak apostołowie, którzy schodząc z góry, rozprawiali między sobą, co znaczy powstać z martwych. Bo tak często wiara jest zgodą na to, by nie wszystko do końca rozumieć.

 

Ks. Paweł Ptak