"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

Czytania mszalne:

L1: Ez 2, 2-5

Ps 123

L2: 2Kor 12,7-10

Ew: Mk 6, 1-6

 

                             Zgubne przyzwyczajenia

            Ewangelia pokazuje, jak Jezus nie zostaje dobrze przyjęty w swojej rodzinnej miejscowości: w Nazarecie.  Ludzie, którzy znali Go od wczesnych lat, nie dawali Mu wiary. Przyzwyczaili się do innego Jezusa: wygodnego, nie stawiającego wymagań, ale także do Jezusa, który nie okazywał żadnej mocy, nie głosił Królestwa Bożego.

            Jezus wymyka się często naszym wyobrażeniom i nie chce, żeby człowiek ujmował Go w jakieś ramy, poza które nie mógłby już wyjść.

            On chce objawiać nam miłość Ojca, uwalniać nas z naszych grzechów. Od nas oczekuje wiary i otwartości na Jego obecność.

 

Ks. Paweł Ptak