"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od 2016 r. do lipca 2018 r., odnosząc się do Ojców Kościoła, rozważania dodawał ks. Andrzej Hładki

Czytania mszalne:

L1: Ez 17, 22-24

Ps 92

L2: 2Kor 5,6-10

Ew: Mk 4,26-34

 Troszczyć się o jedno jak i o drugie

          

           W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas realizmu życia duchowego. W świecie fizycznym wszystko podlega prawom fizycznym. Podobnie jest z życiem duchowym: ono również ma swoje prawa, które uczeń Jezusa powinien poznawać.

            Każdy człowiek podczas chrztu otrzymuje ziarno Bożego życia. Od tego momentu życie Boże chce w nas wzrastać poprzez życie modlitewne i sakramentalne, poprzez codzienne nawracanie się.

            Wielką tragedię przeżywa człowiek kiedy dojrzewa w sposób fizyczny, a pozostaje na poziomie niemowlęcia albo dziecka w sferze duchowej. To przejaw niedorozwoju duchowego.

            Człowiek ma duszę i ciało. W pełni przeżywa swoje człowieczeństwo troszcząc się o jedno jak i o drugie.

 

ks. Paweł Ptak