Marcin Król zaproponował, by powołać CBS, czyli Centralne Biuro Spania. Agenci tego biura sprawdzaliby, kto śpi za długo, a kto za krótko, a na przykład za korupcję senną wsadzaliby za kratki, żeby delikwent spał albo nie spał, zależnie od przewinienia.

Nie jest ważne, jak długo spali uczniowie, których Jezus zabrał na Górę Przemienienia. Istotne jest to, że spali w czasie, w którym spać nie powinni. Czy była to tylko chwila słabości, zmęczenie, a może ktoś chciał, by przespali najważniejszą chwilę ich życia?

Mszy za miasto Arras mistrz Albert poucza Jana, że jeśli wierzy w istnienie Boga, to powinien także wierzyć w istnienie Szatana. Mówi, że Bóg i Szatan walczą o jego duszę, wpływając na jego myśli. Dlatego łaska nieustannie zmaga się w nim z podstępami Szatana.

ks. Eugeniusz Burzyk (źródło: http://www.ekspreshomiletyczny.pl)