Adam Zagajewski nie ufa teologom. Udają, że coś wiedzą, a przecież nie mogą wiedzieć: „Spokój, z jakim teolodzy tłumaczą, w co powinniśmy wierzyć, jest dla mnie bardzo dziwny”.

Maryja i Józef nie rozumieli tego, co wydarzyło się w świątyni. Czuli żal do Jezusa, że nie porozmawiał z nimi o swoich zamiarach, jednak z pokorą przyjęli Jego tajemniczą odpowiedź.

„Gdy bowiem my oczekujemy, że Bóg nas wysłucha – On oczekuje, że to my Go wysłuchamy, czyli przyjmiemy to, z czym faktycznie do nas przychodzi” – pisze ojciec Jacek Bolewski.

ks. Eugeniusz Burzyk (źródło: http://www.ekspreshomiletyczny.pl)