„Nie lubię o nic prosić. Nigdy nie prosiłem. Uważam się za dziecko przeznaczenia” – mówił pewien człowiek.

Jakub i Jan proszą Jezusa o najwyższe stanowiska. Święty Jakub został pierwszym męczennikiem spośród apostołów.

Kiedy będziemy sporządzać kolejną listę próśb, pamiętajmy, że spełnienie niektórych z nich może być niebezpieczne.

ks. Eugeniusz Burzyk (źródło: http://www.ekspreshomiletyczny.pl)