chciałem napisać wiersz
taki – no wiesz
by litery nie plątały się 
pod nogami
biegnąc w oddali
to znów blisko
na wargach spoczywające

chciałem napisać wiersz
taki – no bierz
i
pisz
co mam pisać
Ty wszystko wiesz

taki pobożny
a może ostrożny
przecież się zwiesz
Wszechmogący
i już zapadł zmierzch
i depcze po piętach
mój płochy wiersz
bo z pisania pismem 
koślawych myśli jest – 
jak jest
bez Ciebie –
na niebie i
na ziemi
usycham
zostanie tylko
późny deszcz
czy wzbudzi
we mnie dreszcz
przejęcia się
przyjęciem w Tobie?

Ks. A.H. (Żary 2018.04.29)


5 NIEDZIELA WIELKANOCY, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 15, 4. 5b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 15, 1-8
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».
Oto słowo Pańskie.


PAN ZNA MYŚLI SERCA
„Jeśli ci się nasunie zła myśl, wołaj ze łzami do Pana: „Panie, bądź łaskaw dla mnie grzesznika! Przebacz mi, o przyjacielu ludzi, Panie, odsuń od nas zło!”. Pan zna z pewnością serca, wie, jakie myśli mogą się zrodzić w duchu, który jest zły, ale wie także, jakie myśli podsuwa nam gorzka złość szatana. A to wiedz: im bardziej walczysz i pozostajesz wierny na służbie Pana, tym bardziej twoje zmysły i myśli zostaną oczyszczone. Bo Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „Każdą odrośl, która we Mnie nie przynosi owocu, oczyszczę, aby przynosiła owoc bardziej obfity” (J 15, 2). Miej jednak jak najbardziej szczerą wolę, aby stać się świętym. Pan kocha i wspiera świat pomocą tych, którzy są gorliwi i pracują, aby otrzymać zbawienie duszy.”

Efrem, św. (+ 373). Pisarz syryjski. Do końca życia pozostawał diakonem. Największy poeta syryjski, diakon w Edessie, który pozostawił liczne hymny, pieśni, komentarze poetyckie do Pisma św., pisma poetyckie i polemiczne. Jego dzieła odznaczają się wyjątkowym bogactwem poetyckim.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 184]