czytanie słów mających życie, jest życiem dosłownie
słuchanie Tajemnicy, jest rozumieniem nie swoich myśli
wyjaśnianie zawiłości, jest chodzeniem po wodzie duszy
wypełnieniem Testamentu, jest radosnym zbliżeniem do Początku

pozbierały okruch
drobiny cząstek
najlepszych
owinęły je w pieluszki
i położyły w sercu
kruszynę Chleba
przyjmuje pod swój namiot
rozbity pośrodku obozu
by wrosła się w glebę
uprawionej duszy
wyrosła i zaowocowała
słowem – czynem
wzruszeniem – nawróceniem
pięknem – pięknym
cierpliwością – ponad złośliwością
pokojem – pojednanym
wewnętrznie
bo nie celem jest tylko zewnętrznym
dotrzymane Słowo
aż wykonało się
skonało i
zmartwychwstało

Ks. A.H.


3 NIEDZIELA WIELKANOCY, ROK B
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 24, 32
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: « Pokój wam ».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: « Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam ». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: « Macie tu coś do jedzenia? » Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: « To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach ». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: « Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego ».
Oto słowo Pańskie.


POCIESZYCIEL ODKRYWA TAJEMNICE PISMA
„Podobnie bowiem jak człowiek, wziąwszy książkę opieczętowaną i zamkniętą, nie może zobaczyć tego, co w niej jest napisane albo też zrozumieć tego, co w niej zapisano, jak długo książka pozostaje zapieczętowana, choćby nawet nauczył się całej mądrości świata, tak i ten, kto ma na swoich ustach całe Pismo Święte, nie będzie mógł nigdy poznać i ujrzeć w nim wiedzy mistycznej, boskiej chwały i mocy dopóty, dopóki nie przebiegnie wszystkich przykazań Boga i dopóki nie będzie miał ze sobą Pocieszyciela, który by mu otworzył nauki jak książkę, pokazał mu ich mistyczną chwałę albo też inne ukryte w niej dobra Boże, a wraz z nimi ukazał wypływające z nich życie; bo pozostaje ono zupełnie zakryte i niejasne dla tych, którzy nim pogardzają albo o nie nie dbają.”

Symeon Nowy Teolog, Młodszy (949–1102). Święty w Kościołach wschodnich. Pisarz grecki, kapłan i opat klasztoru. Należał do najwybitniejszych pisarzy teologicznych Bizancjum. Pozostawił hymny, traktaty etyczno- -teologiczne i katechezy.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 162]