„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą.” Łk 16, 31

 

Eustachy Rylski odczuwa wobec historii, jako nauki, pewien rodzaj pogardy: „Uważam, że historia nie jest nauczycielką życia i nic dla współczesności nie wynika ze znajomości historii”.

Bogacz cierpiący pośmiertne męki za swoje grzechy proponuje, by posłać na ziemię Łazarza, który przestrzegłby jego braci. „Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” – mówi Abraham.

„Po czterdziestce człowiek jest albo głupcem, albo własnym lekarzem” – powiada Plutarch, przypisując to cesarzowi Tyberiuszowi. Tylko człowiek mądry umie leczyć ból swojej duszy

 

Eugeniusz Burzyk (źródło: http://www.ekspreshomiletyczny.pl)