„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.” Łk 16, 10

 

Podczas swojego pobytu w Skandynawii profesor Jerzy Regulski z okna hotelowego obserwował nocą ulicę. Szczególnie zapadły mu w pamięć takie obrazy: Nigdzie żywej duszy. Ktoś podchodzi do przejścia dla pieszych i czeka cierpliwie na zielone światło.

 

Jezus przypomina swoim uczniom, że codzienne życie składa się przede wszystkim z małych, na pozór nieistotnych rzeczy: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.

 

Katarzyna Kolska zauważa, że przygotowując swoje CV, wymieniamy osiągnięcia, umiejętności i zalety. Nikt jednak nie odważy się napisać, że w codziennym życiu stara się być święty: punktualny, uczciwy, prawdomówny, pomaga innym, dotrzymuje słowa.

 

ks. Eugeniusz Burzyk (źródło: http://www.ekspreshomiletyczny.pl)