Tu zamieszczamy cotygodniowe ogłoszenia duszpasterskie (aktualne), a także informacje o wydarzeniach które dopiero nastaną.
Informacje o wydarzeniach które już się odbyły przenoszone są do zakładki "Warto Przeczytać" lub są usuwane.

Boże, który Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Alfa i Omega,
Początek i Koniec,
Który dałeś mi życie i zadałeś mi życie,
Który Jesteś – byłeś i będziesz, gdy mnie nie będzie
Boże, który nie potrzebujesz człowieka,
a Którego człowiek potrzebuje,
Ty, z Którym mogę rozmawiać na modlitwie:
Ojcze mój i Ojcze nasz,
Jezu Panie historii i Jezu Sługo,
Duchu Święty Stwórco i Duchu Pocieszycielu
pozwól mi w czasie tej modlitwy
nie zmarnować czasu.
Daj Boże bym podczas tej Eucharystii,
która jest celebracją TU i TERAZ [hodie],
potrafił dobrze żyć w tej chwili.
Boże, do którego modlę się z moimi braćmi
i siostrami w wierze, z tymi, którzy już kończą
swój czas na ziemi i z tymi, którzy mają go
jeszcze od Ciebie dużo – daj nam Jahwe,
Boże obecny, byśmy nie zmarnowali obecnego życia. Amen.
(22.01.2012)

ks. A.H.

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mk 1, 15
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 1, 14-20
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: « Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: « Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi ». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

POKUTUJCIE, WYPEŁNIŁ SIĘ CZAS!
„Gdy więc opowiedział Marek, że Jezus przybył do Galilei, przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym, dorzucił te słowa: ‚,Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże: pokutujcie i wierzcie Ewangelii”. Wypełnił się czas – mówi – ów czas, o którym to właśnie mówi apostoł: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, co podlegali Prawu” (Ga 4, 4n). Przeto pokutujcie, wypełnił się czas! Jak dawno rozlega się to wołanie, i oby choć trochę zostało wysłuchane: Ponieważ wypełnił się czas i zbliża się królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii, wyrzeknijcie się czynów martwych, a wierzcie w Boga żywego. Na co przyda się wierzyć bez dobrych uczynków? Ale nie zasługa dobrych uczynków przywiodła cię do wiary, ale zaczęła wiara, aby za nią postępowały dobre uczynki.”

Beda Wielebny, św. (+ 735). Pisarz łaciński. Ostatni Ojciec Kościoła zachodniego, mnich benedyktyński. Posiadał bardzo rozległe wykształcenie, stąd pisał dzieła zarówno z dziedziny astronomii, ortografii, jak i egzegezy, teologii, piękne hymny. Dzięki swojej Historii narodu angielskiego jest uznawany za ojca historii angielskiej.

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 249n]

Jutro, 21 stycznia 2018, IV Niedziela Synodalna w naszej zielonogórsko – gorzowskiej diecezji pod hasłem: „Misyjne powołanie parafii” Zapraszamy do modlitwy w intencji owoców Synodu, którego inauguracja będzie 17 marca 2018 roku.
Jesteśmy zaproszeni także do modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty.

OGŁOSZENIA PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻARACH 21 STYCZNIA RP 2018
1. Jutro przypada 32 rocznica śmierci sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty. Zachęcamy do modlitwy w intencji jego beatyfikacji. Przypominamy również o tym, aby zgłaszać w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze łaski otrzymane za jego wstawiennictwem.

2. Modlitwa różańcowa w intencji o jedność chrześcijan i w intencji naszej parafii, prowadzona przez Żywy Różaniec, dzisiaj o godz. 17.15.

3. Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa we wtorek o godz. 17.30. Prośby i podziękowania do wspólnej modlitwy można składać przy świeczniku.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po wieczornej Mszy św. Intencje do wspólnej modlitwy można składać do koszyka, który będzie stał przy obrazie Matki Bożej.

5. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu: w środę w godz. 9.00 – 10.00, w sobotę w godz. 9.00 – 11.00.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej w czwartek po wieczornej Mszy św. (do godz. 19.30). W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

7. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.

8. Czwarta w cyklu nauka przygotowująca do Chrztu świętego dzieci dla rodziców i chrzestnych w kościele Wniebowzięcia NMP w sobotę o godz. 19.00.

9. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Pragniemy podkreślić, że wizyta ta ma wymiar religijny, więc nakrywamy stół obrusem, stawiamy krzyż i zapalone świece, a także naczynie z wodą święconą. Uczniowie powinni przygotować zeszyty od religii, natomiast kandydaci do bierzmowania dzienniczki. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
- poniedziałek, 22 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 24 do 44.
- wtorek, 23 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 46 do 66;
- środa, 24 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 68 do 76, ul. Paderewskiego nr 7;
- czwartek, 25 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 78 do 84, ul. Paderewskiego numery nieparzyste od 9 do 17, ul. Wieniawskiego nr 2, 4, 6;
- piątek, 26 stycznia (od 15.30); ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 3A do 27, ul. Wieniawskiego nr 8, 10 ;
- sobota, 27 stycznia (od 14.00): ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 29 do 57;
- poniedziałek, 29 stycznia (od 15.30): ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 59 do 77, ul. Wieniawskiego nr 20, 20A, 20B.

10. Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby w średnim wieku do zaangażowania się w posługę podczas Świętego Triduum Paschalnego. W zakrystii znajduje się lista, na którą mogą wpisać się osoby chętne.

11. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii czcicieli NMP. Podróżują oni po Polsce, ukazując nabożeństwo do Matki Bożej na podstawie traktatu św. Ludwika de Monfort. Dzielą się oni świadectwem nawrócenia i doświadczanych cudów. Po Mszach św. będzie można nabyć „Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP“ wraz z relikwiami św. Maksymiliana Kolbe i bł. Męczenników z Peru. Cena wydawnictwa to 10 zł.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
• „Gość Niedzielny“ (o kazaniach biskupa Wilhelma Pluty; o pięknych portretach świętych; o nowym serialu z księdzem jako bohaterem);
• „Niedziela“ (o miejscu, w którym żył św. o. Pio; o biskupie Wilhelmie Plucie; o pomocy cierpiącym w hospicjum).

13. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Msza św. w intencji sprzątających zostanie odprawiona 20 maja o godz. 18.00. O przygotowanie kościoła do przyszłej niedzieli prosimy mieszkańców ul. Paderewskiego nr 32, 34, 36, 38, 40 (w sobotę od godz. 9.00).

14. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę oraz wszelkie okazane dobro i wsparcie.

15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Józefa na nowy tydzień, a Solenizantom i Jubilatom składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych.

 Rozważanie: http://parafiazary.net/ogloszenia/slowo-na-niedziele 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń.
Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wizyta duszpasterska – kolęda 2018:
Pragniemy podkreślić, że przyjęcie kapłana w czasie wizyty duszpasterskiej przychodzącego z błogosławieństwem jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem.
W najbliższym czasie pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:

Żary dla Jezusa - 25 stycznia 2018, kościół Rektoralny - godz. 18.30

Ostatnie namaszczenie, czy jednak nie?
Eucharystia jako nagroda dla grzecznych, czy jednak o wiele więcej?
Kolęda – zbieranie pieniędzy, czy...?
Jasełka - daleko za górami, za lasami, a może bliżej niż myślisz?
Modlitwa – koncert życzeń?
Kto się narodził dla nieba, a kto się narodził dla ziemi w naszej parafii?
Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w najnowszym numerze naszej parafialnej gazetki „Głos Świętego Józefa”.
Zapraszamy do lektury.
Za nabycie gazetki można złożyć ofiarę przeznaczoną na pokrycie kosztów druku.
:-)

OGŁOSZENIA PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻARACH - 14 STYCZNIA RP 2018
1. Modlitwa różańcowa w intencji o błogosławieństwo Boże dla naszych parafian w nowym roku, prowadzona przez Żywy Różaniec, dzisiaj o godz. 17.15.

2. Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa we wtorek o godz. 17.30. Prośby i podziękowania do wspólnej modlitwy można składać przy świeczniku.

3. Msza św. w intencjach Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz dzieł ewangelizacyjnych we wtorek o godz. 18.00. Po Mszy św. czuwanie, które poprowadzą: do godz. 19.30 Akcja Katolicka, do godz. 20.15 Rodzina Radia Maryja, do godz. 21.00 Żywy Różaniec. Na zakończenie czuwania, o godz. 21.00 Apel Jasnogórski.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po wieczornej Mszy św. Intencje do wspólnej modlitwy można składać do koszyka, który będzie stał przy obrazie Matki Bożej.

5. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu: w środę w godz. 9.00 – 10.00, w sobotę w godz. 9.00 – 11.00.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek po wieczornej Mszy św. (do godz. 19.30). W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

7. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.

8. Trzecia w cyklu nauka przygotowująca do Chrztu świętego dzieci dla rodziców i chrzestnych w kościele NSPJ w sobotę o godz. 19.00.

9. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Pragniemy podkreślić, że wizyta ta ma wymiar religijny, więc nakrywamy stół obrusem, stawiamy krzyż i zapalone świece, a także naczynie z wodą święconą. Uczniowie powinni przygotować zeszyty od religii, natomiast kandydaci do bierzmowania dzienniczki. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
- poniedziałek, 15 stycznia (od 15.30): ul. Moniuszki nr nieparzyste od 1 do 9, ul. Moniuszki numery parzyste od 2 do 34, pl. Inwalidów.
- wtorek, 16 stycznia (od 15.30): ul. Chopina nieparzyste numery 1 - 29;
- środa, 17 stycznia (od 15.30): ul. Chopina numery parzyste 20 – 32, ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 9 - 19;
- czwartek, 18 stycznia (od 15.30): ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 21 - 33;
- piątek, 19 stycznia (od 15.30); ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 35 - 55;
- sobota, 20 stycznia (od 14.00): ul. Paderewskiego numery parzyste 2 - 22;
- poniedziałek, 22 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste 24 - 44.

10. Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby w średnim wieku grające na instrumentach, śpiewające oraz czytające do zaangażowania się w posługę podczas Świętego Triduum Paschalnego. Jest to szczyt roku liturgicznego i najważniejsze wydarzenie Kościoła. Postarajmy się, aby był to czas szczególny oraz uroczyście obchodzony. W zakrystii znajduje się lista, na którą mogą wpisać się osoby chętne.

11. Celem programu duszpasterskiego realizowanego w Kościele w Polsce pod hasłem "Duch, który umacnia miłość" jest odkrycie Osoby Ducha Św. i otwarcie się na Jego działanie. Kurs „Nowe Życie”, który odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Kunicach w terminie 19 - 21 stycznia jest jedną z propozycji, która może nam pomóc w realizacji tego programu. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na plakacie.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
• „Gość Niedzielny“ (o św. Stanisławie Kostka; o znanym protestancie, który przyjął katolicyzm; o tym, dlaczego Węgrów nazywamy bratankami);
• „Niedziela“ (o zdobywaniu przez Polaków najwyższych szczytów świata; o patriotyzmie św. Jana Pawła II; o rodzinach marzących o dziecku);
• „Głos św. Józefa“ (o namaszczeniu chorych; o wizycie duszpasterskiej; aktualności z życia parafii).

13. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Msza św. w intencji sprzątających zostanie odprawiona 24 czerwca o godz. 10.00. O przygotowanie kościoła do przyszłej niedzieli prosimy mieszkańców ul. Paderewskiego nr 20, 22, 24, 26, 28, 30 (w sobotę od godz. 9.00).

14. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę oraz wszelkie okazane dobro i wsparcie. W przyszłą niedzielę taca na potrzeby diecezji i wsparcie Semianrium Duchownego w Paradyżu..

15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Józefa na nowy tydzień, a Solenizantom i Jubilatom składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych.

16. W poniedziałek, 15 stycznia przypada dzień imienin Biskupa Seniora Pawła Sochy. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. Niech dobry Bóg darzy Go błogosławieństwem, a Maryja otacza opieką.

 Rozważanie: http://parafiazary.net/ogloszenia/slowo-na-niedziele

 

Wizyta duszpasterska – kolęda 2018:
Pragniemy podkreślić, że przyjęcie kapłana w czasie wizyty duszpasterskiej przychodzącego z błogosławieństwem jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem.
W najbliższym czasie pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:

PLAN KOLĘDY:

OGŁOSZENIA PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻARACH 07 STYCZNIA RP 2018
1. Modlitwa różańcowa w intencji o pokój dla świata, prowadzona przez Żywy Różaniec, dzisiaj o godz. 17.15.

2. Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa we wtorek o godz. 17.30. Prośby i podziękowania do wspólnej modlitwy można składać przy świeczniku.

3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po wieczornej Mszy św. Intencje do wspólnej modlitwy można składać do koszyka, który będzie stał przy obrazie Matki Bożej.

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy św. (do godz. 19.30). W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

5. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.

6. Koncert kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej ze Szczyrku w sobotę o godz. 16.00. Po koncercie wspólny opłatek.

7. Druga w cyklu nauka przygotowująca do Chrztu świętego dzieci dla rodziców i chrzestnych w naszym kościele w sobotę o godz. 19.00.

8. Trwa wizyta duszpasterska – kolęda. Pragniemy podkreślić, że przyjęcie kapłana przychodzącego z błogosławieństwem jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem jedności z Kościołem. Wizyta ta ma wymiar religijny, więc nakrywamy stół obrusem, stawiamy krzyż i zapalone świece, a także naczynie z wodą święconą. Uczniowie powinni przygotować zeszyty od religii, natomiast kandydaci do bierzmowania dzienniczki. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
- poniedziałek, 08 stycznia (od 15.30): ul. Kurpińskiego numery parzyste od 8 do 26, ul. Kurpińskiego numery nieparzyste od 5 do 45;
- wtorek, 09 stycznia (od 15.30): ul. Kurpińskiego numery parzyste od 28 - 56;
- środa, 10 stycznia (od 15.30): ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 17 lutego;
- czwartek, 11 stycznia (od 15.30): ul. Szymanowskiego numery nieparzyste od 1 do 7, ul. Moniuszki numery parzyste od 54 do 62, ul. Moniuszki nr 35 i 37;
- piątek, 12 stycznia (od 15.30); ul. Moniuszki numery parzyste od 36 do 50 abcd;
- sobota, 13 stycznia (od 14.00): ul. Moniuszk 13, 21, 23, ul. Strzelców;
- poniedziałek, 15 stycznia (od 15.30): ul. Moniuszki nr nieparzyste od 1 do 9, ul. Moniuszki numery parzyste od 2 do 34, pl. Inwalidów.

9. Serdecznie zapraszamy młodzież i osoby w średnim wieku grające na instrumentach, śpiewające oraz czytające do zaangażowania się w posługę podczas Świętego Triduum Paschalnego. Jest to szczyt roku liturgicznego i najważniejsze wydarzenie Kościoła. Postarajmy się, aby był to czas szczególny oraz uroczyście obchodzony. Od dziś w zakrystii znajduje się lista, na którą mogą wpisać się osoby chętne. Osoba odpowiedzialna będzie się z nimi kontaktować.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
• „Gość Niedzielny“ (o nowym arcybiskupie Paryża; o relikwiach świętych; o Powstaniu Wielkopolskim);
• „Niedziela“ (o sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo; o czasie i wieczności; o św. Stanisławie Kostka).

11. Dziękujemy p. kościelnemu za posprzątanie kościoła. O przygotowanie kościoła do przyszłej niedzieli prosimy mieszkańców ul. Paderewskiego nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (w sobotę od godz. 9.00).

12. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę oraz wszelkie okazane dobro i wsparcie. W przyszłą niedzielę taca na potrzeby naszego kościoła.

13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Józefa na nowy tydzień, a Solenizantom i Jubilatom składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych.

 Rozważanie: http://parafiazary.net/ogloszenia/slowo-na-niedziele

 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii" (nr 118), 6 stycznia w Objawienie Pańskie, na każdej Mszy św. po Ewangelii można dokonać ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych posługując się następującym wzorem:

(po odśpiewaniu Ewangelii, diakon lub kantor, zgodnie ze starym zwyczajem Kościoła świętego, ogłasza z ambony święta ruchome bieżącego roku według następującej formuły)

Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego Jego przyjścia.
W rytmie i wydarzeniach czasu, wspominamy i przeżywamy tajemnice zbawienia.
Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania. W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 1 kwietnia.
W każdą niedzielę - Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć.
Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni:
– Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post jest w tym roku 14 lutego.
– Wniebowstąpienie Pańskie 13 maja.
– Zesłanie Ducha Świętego 20 maja.
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 31 maja.
– W dniu 2 grudnia przypada pierwsza Niedziela Adwentu.
Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana.
Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.


Zob. „Kalendarz Liturgiczny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Rok Pański 2018” s. 83n oraz s. 349n

Ks. Andrzej Hładki

 

Wizyta duszpasterska – kolęda 2018:
Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.

PLAN KOLĘDY:
- wtorek 2 stycznia 2018 (od 15.30): ul. Czerwonego Krzyża; ul. Chopina nr 2, 4, 6, 8, 10; ul. Krótka numery parzyste od 2 do 26;
- środa 3 stycznia 2018 (od 15.30): ul. Krótka nr nieparzyste od 25 do 35; ul. Szymanowskiego nr nieparzyste od 57 do 65;
- czwartek 4 stycznia 2018 (od 15.30): ul. Krótka nr nieparzyste od 3 do 23;
- piątek 5 stycznia 2018 (od 15.30); ul. Kurpińskiego nr 1, 2, 3, 4, 6.


W czasie kolędy staramy się w miarę możliwości być wszyscy obecni w domu. Stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączamy telewizor. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii do sprawdzenia. Kandydaci do bierzmowania przygotowują „Dzienniczki” do sprawdzenia.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30.

31 GRUDNIA RP 2017
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
MSZE ŚW.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU: 17.15

01 STYCZNIA RP 2018
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
MSZE ŚW.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
(1 stycznia NIE BĘDZIE Mszy św. o godz. 7.00)

Uwaga:
Kancelaria Parafialna będzie czynna w tym tygodniu wyjątkowo tylko w środę w godz. 9.00 – 10.00.

OGŁOSZENIA PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻARACH - 31 GRUDNIA RP 2017


1. Nabożeństwo na zakończenie roku dzisiaj o godz. 17.15.

2. Jutro uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi – zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego i Dzień Modlitwy o Pokój. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00; w kaplicy przy pl. Inwalidów o godz. 9.00.

3. Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa we wtorek o godz. 17.30. Prośby i podziękowania do wspólnej modlitwy można składać przy świeczniku.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po wieczornej Mszy św. Intencje do wspólnej modlitwy można składać do koszyka, który będzie stał przy obrazie Matki Bożej.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu intencji powołań do służby Bożej z naszej parafii w czwartek po wieczornej Mszy św. (do godz. 19.30). W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

6. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.

7. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) przypada w sobotę. Jest to święto nakazane czyli obowiązuje nas w tym dniu udział we Mszy św. Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnego. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie wody, kredy, kadzidła. Po Mszach św. będą do nabycia zestawy misyjne z kredą, wegielkiem i kadzidłem (prosimy o ofiarę powyżej 1 zł – tyle bowiem kosztuje taki zestaw, pozostała część ofiary będzie przeznaczona na działalność misyjną). O pomoc w rozprowadzeniu zestawów misyjnych prosimy przedstawicieli grup parafialnych według stałego grafiku.

8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Bartosza w sobotę o godz. 10.00.

9. W imieniu organizatorów zapraszamy na III Żarski Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się w sobotę o godz. 13.00 przy kościele Wniebowzięcia NMP. Poprzedzi go Msza św. o godz. 12.00. Organizatorzy proszą, aby uczestnicy orszaku z naszej parafii przyozdobili swoje ubrania elementami w kolorze czerwonym.

10. Pierwsza w cyklu nauka przygotowująca do Chrztu świętego dzieci dla rodziców i chrzestnych w parafii Miłosierdzia Bożego w sobotę o godz. 19.00.

11. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 8.30.

12. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Andrzeja w niedzielę o godz. 10.00.

13. Kancelaria Parafialna będzie czynna w tym tygodniu wyjątkowo tylko w środę w godz. 9.00 – 10.00.

14. We wtorek rozpoczynamy wizytę duszpasterską – kolędę. Przyjęcie kapłana, który przychodzi z błogosławieństwem jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem jedności z Kościołem. Wizyta ta ma wymiar religijny, więc nakrywamy stół obrusem, stawiamy krzyż i zapalone świece, a także naczynie z wodą święconą. Uczniowie przygotowują zeszyty od religii, natomiast kandydaci do bierzmowania przygotowują swoje dzienniczki. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić mieszkańców następujących ulic:
- wtorek (od 15.30): ul. Czerwonego Krzyża; ul. Chopina nr 2, 4, 6, 8, 10; ul. Krótka numery parzyste od 2 do 26;
- środa (od 15.30): ul. Krótka nr nieparzyste od 25 do 35; ul. Szymanowskiego nr nieparzyste od 57 do 65;
- czwartek (od 15.30): ul. Krótka nr nieparzyste od 3 do 23;
- piątek (od 15.30); ul. Kurpińskiego nr 1, 2, 3, 4, 6.

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
• „Niedziela“ (o słudze Bożym kard. St. Wyszyńskim; o potrzebie pokoju na świecie; o papieskiej niewoli w Awinionie).

16. Dziękujemy jednej rodzinie i p. kościelnemu za posprzatanie kościoła. Msza Święta w intencji sprzątających z ul. Wieniawskiego 69 zostanie odprawiona 18 marca o godz. 18.00.

17. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę oraz wszelkie okazane dobro i wsparcie.

18. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i św. Józefa na Nowy Roku, a Solenizantom i Jubilatom składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych.

 Rozważanie na 6 stycznia: http://parafiazary.net/ogloszenia/slowo-na-niedziele

 Mario, czy już wiesz? https://youtu.be/iXztt14uFXw

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻARACH - 24 GRUDNIA RP 2017
1. Dziś przypada wigilia Narodzenia Pańskiego, w czasie której spożywamy tradycyjną wieczerzę. Pamiętajmy, że ma ona charakter religijny - czytamy więc Ewangelię o narodzeniu Jezusa, modlimy się o błogosławieństwo Boże dla żywych członków rodziny i o niebo dla zmarłych, łamiemy się opłatkiem składając sobie życzenia i śpiewamy kolędy. Zachęcamy do zachowania tradycyjnego postu wigilijnego. Pamiętajmy, że dziś nie ma Mszy św. o godz. 18.00.

2. Msze św. pasterskie dzisiaj o godz. 22.00 i 24.00. Taca z Pasterki przeznaczona jest na wsparcie Domu Samotnej Matki.

3. Jutro uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00; w kaplicy przy pl. Inwalidów o godz. 9.00.

4. We wtorek, w II dzień oktawy Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana – pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Taca na potrzeby KUL i Wydziału Filozoficzno-Teologicznego w Zielonej Górze.

5. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach świętych oktawy Bożego Narodzenia, a szczególnie: w środę – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w czwartek – święto św. Młodzianków Męczenników.

6. Ks. Proboszcz będzie odwiedzał swoich chorych w środę od godz. 8.30.

7. Nieszpory w środę o godz. 17.40.

8. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po wieczornej Mszy św. Intencje do wspólnej modlitwy można składać do koszyka, który będzie stał przy obrazie Matki Bożej.

9. Msza św. w intencjach Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej w czwartek o godz. 18.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

10. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00.

11. W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – patronalne święto rodzin katolickich. Na Mszę św. o godz. 11.30 zapraszamy szczególnie małżeństwa. Będą one mogły na tej Mszy św. odnowić w sposób uroczysty swoją przysięgę małżeńską.

12. W przyszłą niedzielę przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo na zakończeniu roku o godz. 17.15.

13. Dzisiaj, po każdej Mszy św. w salce przy kościele, można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:
• „Gość Niedzielny“ (o narodzeniu Jezusa; o św. Bracie Albercie Chmielowskim – pomocniku ubogich; o nowym filmie „Pierwsza gwiazdka“), numer podwójny – 8 zł;
• „Niedziela“ (o narodzeniu Boga i świątecznym alfabecie; o samotności w wigilię; dodatek: kalendarz na 2018, śpiewnik z kolędami, płyta CD z kolędami zespołu „Arka Noego“) – 10 zł.

15. Dziękujemy jednej rodzinie i p. kościelnemu za posprzatanie kościoła i wszystkim, którzy pomogli przygotować świąteczną dekorację. Msza Święta w intencji sprzątających z ul. Wieniawskiego nr 20B/5 zostanie odprawiona 25 marca o godz. 11.30. O przygotowanie kościoła do przyszłej niedzieli prosimy mieszkańców ul. Wieniawskiego nr 63, 65, 67, 69, 71 (w sobotę od godz. 9.00).

16. Dziękujemy PZC i wsperającym go osobom za przygotowywanie śniadań po Mszach św. roratnich. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona 18 marca o godz. 13.00.

17. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę oraz wszelkie okazane dobro i wsparcie. Dziękujemy również za ofiary złożone w II niedzielę Adwentu na wsparcie Kościoła na Wschodzie. Zebraliśmy 720 zł.

18. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju z nieba na ten świąteczny tydzień, a Solenizantom i Jubilatom składamy z serca płynące życzenia obfitości łask Bożych i opieki Niepokalanej Dziewicy Maryi.

 Rozważanie: http://parafiazary.net/ogloszenia/slowo-na-niedziele