Tu zamieszczamy cotygodniowe ogłoszenia duszpasterskie.

Instytut Filozoficzno-Teologiczny im Edyty Stein w Zielonej Górze zaprasza wszystkich, którzy bez względu na to, kiedy ukończyli egzamin maturalny, chcieliby pogłębić swoją formację teologiczną w ramach dziennych studiów magisterskich oraz tych wszystkich, którzy chcieliby podjąć studia podyplomowe otrzymawszy już wcześniej dyplom ukończenia uczelni wyższej. Można także uczestniczyć w wykładach będąc ich wolnym słuchaczem. Studia teologiczne są niezbędnym przygotowaniem dla tych wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości podjąć się pracy katechetycznej, a biblijna, teologiczna i filozoficzna formacja jest szansą na pogłębienie rozumienia Boga, świata siebie samego w oparciu o Boże Objawienie w Jezusie Chrystusie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy

Kurs przedmałżeński w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Żarach odbędzie się w dniach od 3. czerwca (niedziela) do 9. czerwca (sobota).
Rozpoczęcie w niedzielę Mszą Świętą o godz. 18.00. Spotkania codziennie o godz. 19.00 w kościele.

Św. Rita z Cascii - Żary, parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP
ZAPROSZENIE

Intro 2018-02-09 i 10
Paradyskie Dni Duszpasterskie
Prezentujemy między innymi nową stronę liturgiczną z naszej zielonogórsko – gorzowskiej diecezji http://www.kartkazliturgii.pl

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń.
Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zasady przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Żarach – od A.D. 2017


Przypomnienie najważniejszych informacji z DEKLARACJI:
Aktualizacja informacji z 2018-04-21

Informacje o spotkaniach i szczegółowe wskazania ze strony parafialnej przeniosłem do osobnej grupy na Fb.

Poniżej zostają tylko Zasady ogólne w parafii

Ogłoszenie Caritas

link na dysku Google: https://drive.google.com/drive/folders/0BwolX9g4HjCMb2lzMXEtbHExUzQ

„Kartka z liturgii” – wprowadzenie i kilka przypomnień.
Jak pomóc innym i sobie?
Takie między innymi pytanie rodziło mi się w sercu, gdy najpierw jako prezes ministrantów w mojej rodzinnej parafii Chrystusa Króla szukałem materiałów do formacji służby liturgicznej i zacząłem na kartkach „z bloku” naklejać „święte obrazki, oraz kserowane rysunki naczyń liturgicznych i pisać odręcznie długopisem teksty rozważań „poetycko – liturgicznych” oraz opracowania liturgiczne m.in. na podstawie książek ks. Tarsycjusza Sinki.

Zapraszam na rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn, którzy zdali maturę i zastanawiają nad powołaniem kapłańskim. Rekolekcje połączone są z jednodniowym spływem kajakowym. Termin: 26-29 czerwca 2017r. Szczegóły na stronie seminarium duchownego: www.paradisus.pl
- z wyrazami szacunku ks. Artur Adamczak (referent powołaniowy)

Zapraszamy chłopców z klasy II szkoły podstawowej i starszych do grona kandydatów na ministrantów – spotkania odbywają się w niedziele o godz. 12.20 w zakrystii, w kościele.