DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY. 
15-16 czerwca 2018r. w Rokitnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży.
Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „Do wyższych rzeczy”. 
W pierwszym dniu (piątek) gromadzą się liderzy grup, ruchów i stowarzyszeń działających w naszej diecezji. Mogą do nich dołączyć liderzy grup parafialnych. 
Drugi dzień (sobota) jest czasem spotkania dla młodzieży z całej diecezji. Na to spotkanie Ksiądz Biskup zaprasza młodzież zaangażowaną w służbę liturgiczną, schole parafialne, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ZHP, ZHR, wolontariuszy Caritas, młodzież zaangażowaną w różnego rodzaju innych grupach, młodzież przygotowującą się do bierzmowania oraz tych, którzy w tym roku przyjęli ten sakrament jako dziękczynienie za otrzymany dar.
W roku św. Stanisława Kostki – patrona polskiej młodzieży – chcemy, aby Diecezjalny Dzień Młodzieży był spotkaniem łączącym wiele środowisk młodzieżowych.

Spotkanie liderów grup, ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych:

Piątek 15.06.2018r. – spotkanie liderów grup, ruchów, stowarzyszeń
17:00 Recepcja
18:00 Eucharystia
19:00 Kolacja
19:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
21:00 Apel
21.30 Spotkania poszczególnych wspólnot i diakonii

Sobota 16.06.2018r. – spotkanie liderów grup, ruchów, stowarzyszeń
8:00 Śniadanie
8:45 Jutrznia
9:30 Przygotowanie DDM - pomoc w przygotowaniu infrastruktury, próby itp.
Zapisy na spotkanie liderów:
Liderzy ruchów, wspólnot, stowarzyszeń oraz z liderzy parafialni dokonują zapisów poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na profilu CentrumDDM

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z CAŁEJ DIECEZJI:

12.15 Recepcja
13.00 Rozpoczęcie – powitanie, krótka modlitwa
13.15 Do wyższych rzeczy:
JA (rozwój osobisty, pasje)
• PAX - Michał Bukowski (raper, profilaktyk, gospodarz programu w TVP 1 Studio Raban)
• DJ DUGI – Marcin Freisler (muzyk, mówca)
OJCZYZNA (wspólnota, w której żyję i z której dziedzictwa czerpię)
• Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP: „Młodzi dla Niepodległej” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
BÓG (więź z Bogiem jako wartość najwyższa)
• Nabożeństwo ewangelizacyjne

Przerwa – piknik młodych

17.30 Przygotowanie do Liturgii
18.00 Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego
20.00 Koncert finałowy: niemaGOtu
21.45 Zakończenie

Informacje, grafiki i filmiki będą pojawiały się także na facebooku - profilu Centrum DDM.

Zapisy na część główną DDM:
U dekanalnego duszpasterza młodzieży
Żary – ks. Sławomir Szocik


Szczegółowe informacje dla liderów i grup będą wysyłane mailowo po dokonaniu zgłoszenia.

Z Chrystusowym pozdrowieniem.
ks. Łukasz Malec
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej