Zielonogórsko - Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu zaprasza na nabożeństwo Akatystu do Ducha Świętego, które odbędzie się 19 maja w kościele seminaryjnym.
Plan:

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja

18.00 - Msza św.

20.30 - Akatyst do Ducha Świętego


Rektor Z-GWSD w Paradyżu, ks. Dariusz Mazurkiewicz