2018-03-29 Święte Triduum Paschalne – Wielki Czwartek – umycie nóg – przyjęcie nowych ministrantów – ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu - Grób Pański

W czasie Eucharystii Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, po umyciu nóg 7-dmiu mężczyznom ks. Proboszcz kan. Janusz Mikołajewicz dokonał przyjęcia nowych ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.
Po Eucharystii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakrament do ołtarza adoracji, tzw. „Ciemnicy”

Nowymi ministrantami są:
1. MIŁOSZ BURCON
2. PAWEŁ BOJAKOWSKI
3. FILIP KOZIK
4. HUBERT SIERA
Serdeczne życzenia przekazuję Chłopcom, ich Rodzicom oraz bliskim.
Szczególne podziękowania należą się Karolowi Kołpaczewskiemu, który prowadził bezpośrednie przygotowanie kandydatów.

W czasie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej słyszeliśmy w „Modlitwie wiernych” m.in. takie wezwania:
- „Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy”
Panie prosimy Cię za kapłanów, którzy zostali powołani z naszej parafii: ks. Łukasza Parniewskiego, ks. Sławomira Szocika, ks. Jarosława Czaplińskiego oraz za obecnych na tym zgromadzeniu ks. Proboszcza Janusza Mikołajewicza, ks. kanonika Stanisława Pojnara, ks. Andrzeja Hładkiego i ks. Bartosza Orlickiego, aby każda sprawowana przez nich Eucharystia była przeżywana, jako realne spotkanie z Tobą – Panem i Mistrzem. Prosimy Cię też za siostry zakonne z naszej parafii: s. Jadwigę Grażewicz, s. Marie Jolantę Buczyńską, s. Paulinę Ebertowską aby coraz głębiej poznawały charyzmaty swoich zgromadzeń. Prosimy Cię również o nowe liczne i święte powołania do służby Bożej.

- „Panie oto ja, poślij mnie!”
Panie, prosimy Cię za ministrantów, lektorów, cała służbę liturgiczną ołtarza, a szczególnie za czterech nowo ustanowionych ministrantów – błogosław im w życiu, aby bardziej kochali Boga i bliźniego

DZIEKUJEMY ZA ŻYCZLIWOŚĆ, ŻYCZENIA I DAR MODLITWY – razem wspieramy się w pielgrzymowaniu do nieba.

Zapraszamy nowych chętnych chłopców do służby przy ołtarzu Pana.

Z modlitwą – Opiekun LSO – ks. Andrzej Hładki