PLAN KOLĘDY:

- poniedziałek, 29 stycznia (od 15.30): ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 59 do 77, ul. Wieniawskiego nr 20, 20A, 20B.
- wtorek, 30 stycznia (od 15.30): ul. Wieniawskiego numery parzyste od 20 C do 28, ul. Nowowiejskiego;
- środa, 31 stycznia (od 15.30): ul. Broni Pancernej;
- czwartek, 01 lutego (od 15.30): ul. Lotników i kolęda uzupełniająca.
Adresy do kolędy uzupełniającej można zgłaszać w zakrystii.


W czasie kolędy staramy się w miarę możliwości być wszyscy obecni w domu. Wizyta ta ma wymiar religijny, więc stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączamy telewizor. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii do sprawdzenia. Kandydaci do bierzmowania przygotowują „Dzienniczki” do sprawdzenia.
Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15.30.