PLAN KOLĘDY:
- poniedziałek, 22 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 24 do 44.
- wtorek, 23 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 46 do 66;
- środa, 24 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 68 do 76, ul. Paderewskiego nr 7;
- czwartek, 25 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste od 78 do 84, ul. Paderewskiego numery nieparzyste od 9 do 17, ul. Wieniawskiego nr 2, 4, 6;
- piątek, 26 stycznia (od 15.30); ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 3A do 27, ul. Wieniawskiego nr 8, 10 ;
- sobota, 27 stycznia (od 14.00): ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 29 do 57;
- poniedziałek, 29 stycznia (od 15.30): ul. Wieniawskiego numery nieparzyste od 59 do 77, ul. Wieniawskiego nr 20, 20A, 20B.

W czasie kolędy staramy się w miarę możliwości być wszyscy obecni w domu. Wizyta ta ma wymiar religijny, więc stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączamy telewizor. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii do sprawdzenia. Kandydaci do bierzmowania przygotowują „Dzienniczki” do sprawdzenia.
Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15.30, w sobotę od godz. 14.00.