- poniedziałek, 15 stycznia (od 15.30): ul. Moniuszki nr nieparzyste od 1 do 9, ul. Moniuszki numery parzyste od 2 do 34, pl. Inwalidów.
- wtorek, 16 stycznia (od 15.30): ul. Chopina nieparzyste numery 1 - 29;
- środa, 17 stycznia (od 15.30): ul. Chopina numery parzyste 20 – 32, ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 9 - 19;
- czwartek, 18 stycznia (od 15.30): ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 21 - 33;
- piątek, 19 stycznia (od 15.30); ul. Szymanowskiego numery nieparzyste 35 - 55;
- sobota, 20 stycznia (od 14.00): ul. Paderewskiego numery parzyste 2 - 22;
- poniedziałek, 22 stycznia (od 15.30): ul. Paderewskiego numery parzyste 24 - 44.

W czasie kolędy staramy się w miarę możliwości być wszyscy obecni w domu. Wizyta ta ma wymiar religijny, więc stół nakrywamy obrusem, kładziemy Pismo Święte, stawiamy krzyż, naczynie z wodą święconą, kropidło i zapalamy świece. Wyłączamy telewizor. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii do sprawdzenia. Kandydaci do bierzmowania przygotowują „Dzienniczki” do sprawdzenia.
Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie o godz. 15.30, w sobotę od godz. 14.00.