Instrukcja duszpasterska o Roku Jubileuszowym Najświętszej Bożej Rodzicielki, Pani Rokitniańskiej

W związku z 350. rocznicą obecności obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej od 18 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r. obchodzić będziemy w sanktuarium rokitniańskim Rok Jubileuszowy. Poniższa instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące inauguracji Roku Jubileuszowego, możliwości uzyskania odpustu związanego z Jubileuszem oraz planu nabożeństw w sanktuarium.

1. Inauguracja Roku Jubileuszowego - Rokitno, poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
O godz. 17.00 Msza św. inauguracyjna w bazylice rokitniańskiej z błogosławieństwem papieskim pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego.

Uwaga: 
• Z papieskim błogosławieństwem złączona jest łaska odpustu zupełnego, który - zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej - mogą uzyskać wierni uczestniczący w liturgii Mszy św. inauguracyjnej. 
• Także wierni, którzy nabożnie przyjmą błogosławieństwo papieskie, choć z uzasadnionej przyczyny nie będą fizycznie uczestniczyć w uroczystości, będą mogli otrzymać odpust zupełny, jeśli będą z pobożną intencją śledzili transmisję telewizyjną w czasie jej trwania. 
• Transmisja obywać się będzie na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski.


2. Warunki uzyskania odpustu zupełnego w ciągu Roku Jubileuszowego
• W formie jubileuszowej zyskują odpust wierni, którzy spełniając warunki zwykłe (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.) nawiedzą bazylikę rokitniańską, by uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych lub pomodlą się przed Cudownym Obrazem o wierność Narodu Polskiego chrześcijańskiemu powołaniu, o powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny, odmawiając na zakończenie „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz „Pod Twoją obronę” lub inną modlitwę doNMP.
• Wierni, którzy z uwagi na chorobę lub wiek nie mogą pielgrzymować do Rokitna, mogą zyskać odpust zupełny, jeśli wyrzekłszy się jakiegokolwiek grzechu i wzbudziwszy intencję jak najszybszego zadośćuczynienia trzem zwykłym warunkom odpustu, duchowo połączą się z nabożeństwami jubileuszowymi bądź pielgrzymkami do Rokitna przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej.

(całość w załączniku)

Wydał:
Biskup Diecezjalny
+Tadeusz Lityński

(całość w załączniku)


Zobacz:
http://kartkazliturgii.pl/2-inne/147-instrukcja-duszpasterska-o-roku-jubileuszowym-najswietszej-bozej-rodzicielki-pani-rokitnianskiej 

Przeczytaj

40-lecie święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza kan. Stanisława Pojnara

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży

Biała Armia i nauka śpiewu
piątek o godz. 16.00
(zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)

Lektorzy, ministranci
sobota godz. 11.00;

Kandydaci na ministrantów
niedziela godz. 12.20 w zakrystii w kościele
(zapraszajmy chłopców od klasy III-ciej szkoły podstawowej i starszych)

Oaza Dzieci Bożych
sobota godz. 12.00
(zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej)

Oaza młodzieżowa
sobota godz. 13.00.

Spotkania odbywają się w salce przy kościele