W kolejne dni stycznia zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic (godz. 18.00):

03 stycznia   ul. Krótka

04 stycznia  ul. Czerwonego Krzyża, ul. Lotników, ul. Strzelców

05 stycznia  ul. Kurpińskiego nr 1 - 26

07 stycznia  ul. Kurpińskiego nr 28 do 56

10 stycznia  ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 17 lutego

11 stycznia  ul. Broni Pancernej, Pl. Inwalidów, ul. Przeładunkowa, ul. Nowowiejskiego

12 stycznia  ul. Moniuszki

13 stycznia  ul. Szymanowskiego nr 1 - 21

14 stycznia  ul. Szymanowskiego nr 23 - 41

17 stycznia  ul. Szymanowskiego 43 - 65

18 stycznia  ul. Paderewskiego 2 - 32

19 stycznia  ul. Paderewskiego nr parzyste 34 - 64

20 stycznia  ul. Paderewskiego nr parzyste 66 – 84, ul. Paderewskiego nr nieparzyste

21 stycznia  ul. Chopina nr parzyste

24 stycznia  ul. Chopina nr nieparzyste

25 stycznia  ul. Wieniawskiego nr parzyste

26 stycznia  ul. Wieniawskiego nr nieparzyste 3 -41

27 stycznia  ul. Wieniawskiego nr nieparzyste 43 – 77

28 stycznia  Parafianie, którzy nie mogli być we wskazanym terminie

Przeczytaj

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży

Biała Armia i nauka śpiewu
piątek o godz. 16.00
(zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)

Lektorzy, ministranci
sobota godz. 11.00;

Kandydaci na ministrantów
niedziela godz. 12.20 w zakrystii w kościele
(zapraszajmy chłopców od klasy III-ciej szkoły podstawowej i starszych)

Oaza Dzieci Bożych
sobota godz. 12.00
(zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej)

Oaza młodzieżowa
sobota godz. 13.00.

Spotkania odbywają się w salce przy kościele

40-lecie święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza kan. Stanisława Pojnara