PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 18.00

(na Mszę św. zapraszamy przedstawiciela rodziny z pojemnikiem z wodą do poświęcenia; w czasie Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na potrzeby parafii) 

04 stycznia   ul. Krótka nr nieparzyste

05 stycznia  ul. Czerwonego Krzyża, ul. Lotników, ul. Krótka nr parzyste

07 stycznia  ul. Kurpińskiego nr 1 - 26

08 stycznia  ul. Kurpińskiego nr 28 do 56

11 stycznia  ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 17 lutego,

12 stycznia  ul. Broni Pancernej, Pl. Inwalidów, ul. Przeładunkowa, ul. Nowowiejskiego, ul. Strzelców

13 stycznia  ul. Moniuszki nr 1 - 42

14 stycznia  ul. Moniuszki nr 46 - 62

15 stycznia  ul. Szymanowskiego nr 1 - 21

18 stycznia  ul. Szymanowskiego 23 - 41

19 stycznia  ul. Szymanowskiego 43 - 65

20 stycznia  ul. Paderewskiego nr parzyste 2 - 32

21 stycznia  ul. Chopina nr nieparzyste

22 stycznia  ul. Chopina nr parzyste

25 stycznia  ul. Paderewskiego nr parzyste 34 - 64

26 stycznia  ul. Paderewskiego nr parzyste 66 – 84, ul. Paderewskiego nr nieparzyste 7 - 13

27 stycznia  ul. Wieniawskiego nr parzyste

28 stycznia  ul. Wieniawskiego nr nieparzyste 3 - 41

29 stycznia  ul. Wieniawskiego nr nieparzyste 43 - 77

Przeczytaj

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży

Biała Armia i nauka śpiewu
piątek o godz. 16.00
(zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)

Lektorzy, ministranci
sobota godz. 11.00;

Kandydaci na ministrantów
niedziela godz. 12.20 w zakrystii w kościele
(zapraszajmy chłopców od klasy III-ciej szkoły podstawowej i starszych)

Oaza Dzieci Bożych
sobota godz. 12.00
(zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej)

Oaza młodzieżowa
sobota godz. 13.00.

Spotkania odbywają się w salce przy kościele

40-lecie święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza kan. Stanisława Pojnara