PZC rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – ofiara za małą świecę 6 zł, za dużą 13 zł. Kwota 1,50 zł z każdej małej oraz 2 zł z każdej dużej świecy pozostaje do dyspozycji parafialnej Caritas, pozostała część ofiar przekazywana jest do Caritas diecezjalnej. Ofiary za świece zostaną przeznaczone, zarówno w parafii, jak i w diecezji, na pomoc dzieciom, m.in. na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku.

40-lecie święceń kapłańskich naszego ks. Proboszcza kan. Stanisława Pojnara

Przeczytaj

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży

Biała Armia i nauka śpiewu
piątek o godz. 16.00
(zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)

Lektorzy, ministranci
sobota godz. 11.00;

Kandydaci na ministrantów
niedziela godz. 12.20 w zakrystii w kościele
(zapraszajmy chłopców od klasy III-ciej szkoły podstawowej i starszych)

Oaza Dzieci Bożych
sobota godz. 12.00
(zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej)

Oaza młodzieżowa
sobota godz. 13.00.

Spotkania odbywają się w salce przy kościele