"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

Nowy Rok 2018

Wiwatował – wiatr
muskający rude włosy
palestyńskich gwiazd

niecodziennie na hebanowych
twarzach maluje się niepokój
dlaczego kruczowłosa Dziewczyna
może tak jaśnieć wokół?

Niech będzie pokój!
„i stało się”
a On wie,
że
Tylko Jeden Jest Pokojem

opiekuj się Nimi
doświadczony mężczyzno, który pomnażasz
to co otrzymałeś – w kochającym Sercu

ks. A.H.


1 stycznia
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Oktawa Narodzenia Pańskiego

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Hbr 1, 1-2
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 2, 16-21
Nadano Mu imię Jezus

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto słowo Pańskie.

BŁOGOSŁAWIONA
„Zaprawdę „błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28), bo przekleństwo Ewy zamieniłaś w błogosławieństwo; bo sprawiłaś, iż Adam, który ongiś leżał powalony przekleństwem, przez ciebie dostąpił błogosławieństwa. Zaprawdę „błogosławiona jesteś między niewiastami”, bo przez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludziom i wybawiło od dawnego przekleństwa. Zaprawdę „błogosławiona jesteś między niewiastami”, bo przez Ciebie Twoi przodkowie dostępują zbawienia. Ty bowiem porodzisz Zbawiciela, który przyniesie im wybawienie. Zaprawdę „błogosławiona jesteś między niewiastami”, bo bez udziału męża wydałaś owoc, który obdarza błogosławieństwem całą ziemię i uwalnia od przekleństwa rodzącego ciernie.”

Sofroniusz z Jerozolimy, św. (VI/VII w.). Pisarz grecki, patriarcha Jerozolimy w czasie zajęcia Jerozolimy przez Arabów, przeciwnik monoteletyzmu, autor homilii, utworów poetyckich i pism teologicznych.

[zob. ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego”. Wydawnictwo WAM 2015. s. 91]