"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

Przystanek
nie jest ogrodem obfitości
nie jest twierdzą wytrwałości
ale to czas
gdy masz
znać
jak trwać
siły nabierać
do plecaka doświadczenia
i na mapie serca
rysować drogę
do Szczęścia

***
można życie przeżyć żyjąc,
a można żyć by przeżyć,
lecz udaje się także
żyjącym życiem Bożym
żyć jakby tu nie żyli,
żyjąc dla życia wiecznego


ks. A.H.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 1, 41. 17b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.
Łaska i prawda przyszły przez Niego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA J 1, 35-42
Powołanie pierwszych uczniów

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: « Oto Baranek Boży ». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: « Czego szukacie? ».
Oni powiedzieli do Niego: « Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? ».
Odpowiedział im: « Chodźcie, a zobaczycie ». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: « Znaleźliśmy Mesjasza », to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: « Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas », to znaczy: Piotr.
Oto słowo Pańskie.

STARE I NOWE
„Słowa tajemnicy zostaną wyjaśnione, jak to baranek jest zabijany w ofierze i jak naród dostępuje zbawienia. Zrozumiejcie więc, najdrożsi, jak nowe i stare, wieczne i aktualne, zniszczalne i niezniszczalne, śmiertelne i nieśmiertelne jest misterium paschalne. Stare według Prawa, nowe według Słowa; przejściowe, bo było figurą, wieczne, bo daje łaskę; zniszczalne przez zabicie owieczki, niezniszczalne przez życie Pana; śmiertelne przez pogrzebanie w ziemi, nieśmiertelne przez zmartwychwstanie. Stare jest Prawo, lecz nowe jest Słowo; przejściowa jest figura, lecz wieczna jest łaska; zniszczalna jest owieczka, lecz niezniszczalny jest Pan; zabity jak baranek, lecz zmartwychwstał jako Bóg.”

Meliton z Sardes (II w.). Pisarz grecki, autor zaginionej Apologii do Marka Aureliusza o odkrytej na papirusie O męce Pańskiej (Homilii paschalnej).

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 242]