"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ - ŚWIĘTO

CZYTANIA MSZALNE:

L1: Ez 47, 1-2.8-9.12

Ps. 46

L2: 1Kor 3,9b-11.16-17

Ew. J 2, 13-22