"Słowo na niedzielę" to pamiątka po księdzu Pawle który służył w naszej Parafii kilka lat temu, to on zostawił po sobie te słowa, zapraszamy do czytania i pamięci, także o innych księżach którzy przychodzą do nas i odchodzą do kolejnych wspólnot.

Od  2016 roku, odnosząc sie do Ojców Kościoła, rozważania dodaje ks. Andrzej Hładki

CZYTANIA MSZALNE:

L1: Prz 31,10-13.19-20.30-31

Ps 128

L1: 1 Tes 5,1-6

Ew: Mt 25,14-30