Parafia pw. św. Józefa w Żarach
Kalendarium - maj - czerwiec 2015

Kalendarium: Maj i Czerwiec 2015

 

1 maj - piątek: godz. 1900 Koncert Alicji Majewskiej z okazji Rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II.

8 maja - piątek: godz. 1900 spowiedź dzieci i rodzin przed I Komunią św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

10 maja - niedziela: godz. 930 I Komunia św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

15 maja - piątek: godz. 1900 spowiedź dzieci i rodzin przed I Komunią św. i Rocznicą ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

17 maja - niedziela: godz. 930 I Komunia św. dla dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

17 maja - niedziela: godz. 1300 Rocznica I Komunii św. ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

22 maja - piątek: godz. 1900 spowiedź dla dzieci i rodzin przed Rocznicą I Komunii św. ze Szkoły Podstawowej nr 1.

24 maja - niedziela: godz. 1300 Rocznica I Komunii św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

24-30 maja: Kurs przedmałżeński. Rozpocznie się 24.05. (niedziela) Mszą św. o godz. 1800.

4 czerwiec - czwartek: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Procesja po Mszy św. o godz. 1000.

 
Ogłoszenia duszpasterskie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

26 kwietnia 2015


 1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się Tydzień modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kwartalne dni modlitwy w tej intencji.
 2. Dzisiaj o godz. 1700 Różaniec prowadzony przez Róże Żywego Różańca.
 3. We wtorek o godz. 1730 Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa Oblubieńca NMP. Prośby i podziękowania składamy przy figurze św. Józefa.
 4. W środę po wieczornej Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 5. W czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołanych i o powołania kapłańskie i zakonne prowadzona przez kl. Kamila. Po adoracji spotkanie Przyjaciół Paradyża.
 6. W tym tygodniu I piątek i sobota miesiąca.
 7. W piątek 1 maja - świętego Józefa Rzemieślnika - patrona ludzi pracy. W piątek Msza św. o godz. 630 i 1000. Ze względu na koncert nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
 8. W piątek rozpoczynamy nabożeństwo majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny. W piątek nabożeństwo majowe po Mszy św. o godz. 1000, w sobotę o godz. 1730, w niedzielę o godz. 1700 - zapraszamy.
 9. W piątek 1 maja w naszym kościele o godz. 1900 koncert Alicji Majewskiej z okazji Rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II - zapraszamy.
 10. W piątek na mocy dyspensy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 11. Okazja do spowiedzi miesięcznej w piątek 8 maja.
 12. W sobotę 2 maja obchód liturgiczny Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - przeniesiony z 3 maja. Msze święte w ten dzień o godz. 6.30 i 17.00 z uroczystości oraz o 18.00 z niedzieli.
 13. W sobotę po Mszy św. o godz. 630 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
 14. Chorych odwiedzimy w piątek i sobotę od godz. 830.
 15. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 830 zmiana tajemnic różańcowych.
 16. W przyszłą niedzielę 3 maja Diecezjalna Modlitwa za Ojczyznę w Rokitnie. Pielgrzymka Ruchu Trzeźwości do Rokitna.
 17. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
 18. Kościół sprzątają mieszkańcy ul. Szymanowskiego nr: 17 i 19 w piątek od godz. 1130.
 19. Przy wyjściu z kościoła:
 20. - można nabyć tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny
 21. - kl. Kamil rozprowadza czasopismo seminaryjne z bardzo ciekawymi artykułami oraz płytę z muzyką (organową) wykowywaną przez alumnów - jako cegiełka na seminarium duchowne w Gościkowie – Paradyżu i działalność powołaniową.
 22. Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016. Spotkanie dla kandydatów do Katolickiego Gimnazjum odbędzie się 28 kwietnia o godz. 17.00, a dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 29 kwietnia o godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Kalinowskiego 15.
 23. Dziękujemy za ofiary na pokrycie kosztów wykonania ołtarza i ambonki Bóg zapłać.ks. kan. Stanisław Pojnar

Proboszcz


 
Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski


K O N F E R E N C J A  E P I S K O P A T U  P O L S K I


 Warszawa, 4 lutego 2015 r.

OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.

 
Odpusty w ciągu Roku życia Konsekrowanego - Penitencjaria Apostolska 2014

PENITETCJARIA APOSTOLSKA

URBIS ET ORBIS

DEKRET

o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów

w ciągu Roku Życia Konsekrowanego.

Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów, którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym się miłością, który można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane  w czyśćcu:

 
LIST EPISKOPATU POLSKI o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

LIST EPISKOPATU POLSKI
o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

 
Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży:

 • Dzieci „Biała Armia” i nauka śpiewu: piątek godz. 15.30 (zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)
 • Lektorzy, ministranci: sobota godz. 11.00; (poza I sobotą miesiąca), w pierwsze soboty miesiąca nie ma zbiórki, lecz dzień wcześniej w piątek na Mszy jest pełna asysta i po Mszy krótka zbiórka
 • Kandydaci na ministrantów: zapraszajmy chłopców od klasy II-giej szkoły podstawowej i starszych w niedziele na godz. 12.30 (przed Mszą dla dzieci) - spotkanie w zakrystii
 • Oaza młodzieżowa: sobota godz. 12.00,
 • Oaza Dzieci Bożych: sobota godz. 13.00 (zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej).

Spotkania w salce przy kościele