Parafia pw. św. Józefa w Żarach
Ogłoszenia duszpasterskie

Na  VI Niedzielę Wielkiego Postu – 29.03.2015

NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

 

 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa - w tym dniu Chrystus wjechał do Jerozolimy, dokonać paschalnego misterium. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm.
 2. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym dziś o godz. 1700.
 3. We wtorek o godz. 1730 Nowenna i Różaniec Tajemnic św. Józefa Oblubieńca NMP. Prośby i podziękowania składamy przy figurze św. Józefa.
 4. W środę po wieczornej Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
 5. W środę po Nowennie do MB Nieustającej Pomocy zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Grupy Biblijnej.
 6. Szczyt liturgii całego roku stanowią trzy święte dni:
 7. Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza wystawienia (Ciemnicy) i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2200.
 8. Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa na Krzyżu. Tego dnia rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą będziemy odmawiać każdego dnia o godz. 1500. Droga Krzyżowa o godz.1730. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 1800, składa się z trzech części: liturgia słowa, adoracja Krzyża i Komunia św. Na zakończenie kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i adoracja potrwa całą noc, plan wywieszony w gablocie, w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
 9. Wielka Sobota - w każdej rodzinie tego dnia w godzinach rannych przygotowujemy pokarmy do błogosławienia.
 10. Poświęcenie pokarmów: 900,1000,1100,1200,1300,1400.
 11. Pamiętajmy w tym dniu o Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele, która będzie trwała do godz. 2000.
 12. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w sobotę o 2000. Składa się z czterech części: Liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i Mszy św. Paschalnej.
 13. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. Rezurekcyjna o godz. 600. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego (nie będzie Mszy św. o godz. 700). Msza św. chrzcielna o 1300.
 14. W II Dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. według porządku niedzielnego. Taca będzie przeznaczona na potrzeby KUL-u.
 15. Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek, wtorek i środę o 630 i 1730. W Wielki Czwartek i Piątek wieczorem po zakończonej Liturgii.
 16. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii. Zgłoszonych chorych odwiedzimy w środę od godz. 830.
 17. 11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Msza św. w intencji ofiarodawców i sprzątających zostanie odprawiona 30 sierpnia o godz. 830.
 18. Ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu można złożyć do puszki przy figurze św. Józefa oraz przy wyjściu z kościoła.
 19. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny oraz świece - paschaliki na stół wielkanocny.
 20. Dziękujemy za ofiary na nowy ołtarz i ambonkę oraz wszelką pomoc i życzliwość ,,Bóg zapłać".ks. kan. Stanisław Pojnar

Proboszcz


 
Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski


K O N F E R E N C J A  E P I S K O P A T U  P O L S K I


 Warszawa, 4 lutego 2015 r.

OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.

 
Odpusty w ciągu Roku życia Konsekrowanego - Penitencjaria Apostolska 2014

PENITETCJARIA APOSTOLSKA

URBIS ET ORBIS

DEKRET

o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów

w ciągu Roku Życia Konsekrowanego.

Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów, którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego  Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i  kierującym się miłością, który można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane  w czyśćcu:

 
LIST EPISKOPATU POLSKI o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

LIST EPISKOPATU POLSKI
o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

 
Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży:

 • Dzieci „Biała Armia” i nauka śpiewu: piątek godz. 15.30 (zapraszamy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej)
 • Lektorzy, ministranci: sobota godz. 11.00; (poza I sobotą miesiąca), w pierwsze soboty miesiąca nie ma zbiórki, lecz dzień wcześniej w piątek na Mszy jest pełna asysta i po Mszy krótka zbiórka
 • Kandydaci na ministrantów: zapraszajmy chłopców od klasy II-giej szkoły podstawowej i starszych w niedziele na godz. 12.30 (przed Mszą dla dzieci) - spotkanie w zakrystii
 • Oaza młodzieżowa: sobota godz. 12.00,
 • Oaza Dzieci Bożych: sobota godz. 13.00 (zapraszamy dzieci od klasy IV szkoły podstawowej).

Spotkania w salce przy kościele